سندرم 17 سپتامبر

Boloor

New member
سندرم 17 سپتامبر

متاسفانه سیستم عامل مایکروسافت ویندوز، به اشتباه، بامداد 17 سپتامبر (26 شهریور) را به عنوان پایان ساعت تابستانی منطقه زمانی ایران، در نظر می گیرد و در آغاز آن روز ساعت را یک ساعت به عقب می کشد.
درحالی که پایان ساعت تابستانی در ایران بامداد 31 شهریور است. در فاصله این 5 روز (26 الی 31 شهریور) ساعت سیستم عامل ویندوز به اشتباه یک ساعت عقب تر نمایش داده می شود.
لذا چنانچه ساعت رایانه شما یک ساعت عقب تر نمایش داده می شود، به جای دستکاری در ساعت ویندوز که باعث به هم ریختگی ساعت UTC رایانه می گردد، منطقه زمانی را به (4:30+)Kabul تغییر دهید و در روز 31 شهریور دوباره ویندوز را به منطقه زمانی (3:30+)Tehran برگردانید.


 
آخرین ویرایش:
بالا