سلام من میخواستم از رشته ژنتیک انصراف بدم بیام‌بیوشیمی به نظرتو‌چکار کنم

چرا مثلا. حالا گفتی بیوشیمی چیه که بخوای بخاطرش از ژنتیک انصراف بدی. اصلا همچین کاری نکن
 
بالا