سخنان حکیمانه

بروسلی

New member
بچه ها تو این فسمت میتونید حرف های بزرگان با حرف دلتونو بگید

- - - Updated - - -

از بزرگی پرسیدند بزرگی در چیست گفت در کوچک شدن
 

بروسلی

New member
از کارتون ها یاد گرفتم که شادی در نگرش و دل پاک هست

- - - Updated - - -

از باب اسفنجی یاد گرفتم که در حر حالت خودم باشم
 

بروسلی

New member
بزرگی یک مات را میتوان از نحوای بر خوردش با کودکان می توان شناخت
 
بالا