زیر شاخه‌های اصلی زیست‌شناسی در دنیا کدام است ؟؟؟؟

مجید دیجی

مدیر بخش
موارد زیر شاخه‌های اصلی زیست‌شناسی می‌باشند:
هوازیستی: مطالعه ذرات آلی موجود در هوا
کشاورزی: مطالعه تولید محصولات کشاورزی و پرورش دام، با تاکید بر برنامه‌های علمی
کالبدشناسی: مطالعه فرم و عملکرد، در گیاهان، جانوران، و دیگر ارگانیسم‌ها، یا به طور خاص در انسان
بافت‌شناسی: مطالعه یاخته‌ها و بافت‌ها، یک شاخه از کالبدشناسی
اخترزیست‌شناسی (که به عنوان دگرزیست‌شناسی نیز شناخته می‌شود): مطالعه تکامل، توزیع و آینده زندگی در جهان
بیوشیمی: مطالعه واکنش‌های شیمیایی مورد نیاز برای زندگی و عملکرد موجودات زنده، معمولا تمرکز بر سطح سلولی
مهندسی زیستی: مطالعه زیست‌شناسی از طریق استفاده از مهندسی با تاکید بر دانش کاربردی و به خصوص مرتبط با بیوتکنولوژی
جغرافیای زیستی: مطالعه توزیع فضایی و زمانی یک گونه
بیوانفورماتیک: استفاده از فن‌آوری اطلاعات برای مطالعه، جمع‌آوری، و ذخیره‌سازی داده‌های بیولوژیکی و ژنومی
زیست‌شناسی ریاضی: مطالعه کمی یا ریاضی فرآیندهای زیست‌شناسی، با تاکید بر مدل‌سازی
بیومکانیک: اغلب به عنوان شاخه‌ای از پزشکی در نظر گرفته می‌شود، مطالعه مکانیکی موجودات زنده، با تاکید بر استفاده کاربردی از طریق اندام ساختگی یا اُرتِز
تحقیقات پزشکی: مطالعه سلامتی و بیماری‌ها
داروشناسی: مطالعه و کاربرد عملی آماده‌سازی، استفاده و اثرات داروها و داروهای مصنوعی
زیست‌موسیقی: مطالعه موسیقی از دیدگاه زیست‌شناسی
زیست‌فیزیک: مطالعه فرآیندهای زیستی از طریق فیزیک، با استفاده از نظریه‌ها و روش‌هایی که به طور سنتی در علم فیزیک استفاده می‌شود.
زیست‌فناوری: مطالعه دستکاری ماده زندگی، شامل اصلاح ژنتیکی و زیست‌شناسی مصنوعی
زیست‌شناسی مصنوعی: پژوهش ادغام زیست‌شناسی و مهندسی؛ ساخت و ساز عملکردهایی که در طبیعت یافت نمی‌شوند.
زیست‌شناسی ساختمانی: مطالعه محیط زندگی در محیط داخلی
گیاه‌شناسی: مطالعه گیاهان
زیست‌شناسی یاخته‌ای: مطالعه سلول به عنوان واحد کامل، و فعل و انفعالات مولکولی و شیمیایی که درون سلول زنده اتفاق می‌افتد
زیست‌شناسی شناختی: مطالعه شناخت به عنوان عملکرد زیست شناختی
زیست‌شناسی بقا: مطالعه نگهداری، حفاظت و یا ترمیم محیط زیست، اکوسیستم طبیعی، پوشش گیاهی و حیات وحش
سرمازیست‌شناسی: مطالعه تاثیرات دمای پایین‌تر از حد نرمال بر روی موجودات زنده
زیست‌شناسی رشد: مطالعه فرآیندهایی که از طریق آن فرم‌های ارگانیسم‌ها از تخم تا ساختار کامل تبدیل می‌شوند
رویان‌شناسی: مطالعه رشد رویان (از لقاح تا تولد)
بوم‌شناسی: مطالعه فعل و انفعالات موجودات زنده با موجود دیگر و با عناصر غیر زنده محیط آنها
زیست‌شناسی محیطی: مطالعه محیط طبیعی به صورت کلی و یا یک منطقه خاص، به خصوص که توسط فعالیت‌های انسانی تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
همه‌گیرشناسی: تحقیقات بر روی یکی از اجزا مهم سلامت عمومی، مطالعه عوامل موثر بر روی سلامت جمعیت
زیست‌شناسی تکاملی: مطالعه منشا و اجداد گونه‌ها در طول زمان
ژنتیک: مطالعه ژن‌ها و وراثت
وراژنتیک: مطالعه تغییرات وراثتی در بیان ژن یا فنوتیپ سلولی ناشی از مکانیسم‌های دیگری که در توالی دی ان ای تغییرات ایجاد می‌کنند
خون‌شناسی: مطالعه خون و اندام‌های تشکیل دهنده خون
زیست‌شناسی یکپارچه: مطالعه تمامی ارگانیسم‌ها
لیمنولوژی: مطالعه آب‌های داخلی
زیست دریا (یا اقیانوس‌شناسی بیولوژیکی): مطالعه اکوسیستم‌های اقیانوس، گیاهان، جانوران و دیگر موجودات زنده
میکروبیولوژی: مطالعه ارگانیسم‌های میکروسکوپی (میکروارگانیسم‌ها) و فعل و انفعالات آنها با دیگر موجودات زنده
انگل‌شناسی: مطالعه انگل‌ها و زندگی انگلی
ویروس‌شناسی: مطالعه ویروس‌ها و سایر عوامل شبه‌ویروسی
زیست‌شناسی مولکولی: مطالعه زیست‌شناسی و عملکردهای زیستی در سطح مولکولی، جدا از بیوشیمی
قارچ شناسی: مطالعه قارچ‌ها
علوم اعصاب: مطالعه دستگاه عصبی، شامل کالبدشناسی، فیزیولوژی و آسیب‌شناسی
زیست‌شناسی جمعیت: مطالعه گروه‌هایی از ارگانیسم‌های همنوع، شامل
بوم‌شناسی جمعیت: مطالعه چگونگی پویایی و انقراض جمعیت
ژنتیک جمعیت: مطالعه تغییرات توالی ژن‌ها در جمعیتی از موجودات زنده
دیرینه‌شناسی: مطالعه فسیل‌ها و گاهی اوقات شواهد جغرافیایی از زندگی ماقبل تاریخ
آسیب‌شناسی: مطالعه بیماری‌ها، و دلایل، فرآیندها، طبیعت و توسعه بیماری
فیزیولوژی: مطالعه عملکردهای موجودات زنده و اندام‌ها و بخش‌هایی از موجودات زنده
گیاه‌پزشکی: مطالعه بیماری‌های گیاهان (همچنین آسیب‌شناسی گیاهان نیز نامیده می‌شود)
علوم اعصاب رفتاری: مطالعه زیستی بر اساس روان‌شناسی
زیست‌جامعه‌شناسی: مططالعه زیستی بر اساس جامعه‌شناسی
زیست‌شناسی سازه: شاخه‌ای از زیست‌شناسی مولکولی، بیوشیمی و زیست‌فیزیک که نسبت به ساختارهای مولکولی ماکرومولکول‌های زیستی توجه دارد.
جانورشناسی: مطالعه جانوران، شامل طبقه‌بندی، فیزیولوژی، توسعه و رفتار. زیرشاخه‌ها شامل: کردارشناسی (رفتار جانوران)، حشره‌شناسی (حشرات)، خزنده‌شناسی (خزندگان و دوزیستان)، آبزی‌شناسی (ماهی)، پستاندارشناسی (پستانداران) و پرنده‌شناسی (پرنده‌ها)
 

مجید دیجی

مدیر بخش
سطوح زیست‌شناسی

زیست‌شناسی گستره پهناوری از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی را دربرمی‌گیرد. بسیاری از این عرصه‌ها گاه خود به عنوان رشته‌های جدا و مستقلی قلمداد می‌گردند. روی‌هم‌رفته این رشته‌ها به مطالعه زیست در مقیاس‌ها و سطوح گوناگون می‌پردازند از جمله:
در مقیاس هسته‌ای از راه زیست‌شناسی مولکولی، زیست شیمی، و تا اندازه‌ای ژنتیک
در مقیاس یاخته‌ای از طریق زیست‌شناسی یاخته‌ای
در مقیاس چندیاخته‌ای از راه فیزیولوژی، کالبدشناسی، و بافت‌شناسی
در سطح شکل‌گیری یا ریخت زایی (اونتوژنی) یک سازواره مفرد از راه پژوهش در رشته زیست‌شناسی تکاملی
در سطح وراثت میان زایندگان و زادگان از راه دانش ژنتیک
در سطح رفتار گروهی از راه رفتارشناسی
در سطح بررسی مجموعه یک جمعیت از طریق ژنتیک جمعیت و در مقیاس چندگونه‌ای‌تبارها از راه دانش سامانه‌شناسی
در سطح جمعیت‌های وابسته‌به‌هم و زیستگاه‌های ایشان از راه بوم‌شناسی و زیست‌شناسی فرگشتی و نیز احتمالاً از راه دانش دگرزیست‌شناسی که به بررسی وجود زیست در ورای کره زمین می‌پردازد.
 

farshad25

New member
بسیار هم خوب و زیبا:smiliess (8):

ولی صد افسوس تو کشورمون به علم زیست شناسی اهمیت داده نمیشه
 

love virology

New member
ویروس‌شناسی: مطالعه ویروس‌ها و سایر عوامل شبه‌ویروسی عالیههههههههههههههههههههههههههههههههه

زیست‌شناسی بقا: مطالعه نگهداری، حفاظت و یا ترمیم محیط زیست، اکوسیستم طبیعی، پوشش گیاهی و حیات وحش و تکوین کم کم داره جا میوفته
 

Hamidvet

New member
ویروس‌شناسی: مطالعه ویروس‌ها و سایر عوامل شبه‌ویروسی عالیههههههههههههههههههههههههههههههههه

زیست‌شناسی بقا: مطالعه نگهداری، حفاظت و یا ترمیم محیط زیست، اکوسیستم طبیعی، پوشش گیاهی و حیات وحش و تکوین کم کم داره جا میوفته

زیست شناسی بقا عمراً حالا حالاها جا بیفته ...
 

love virology

New member
زیست‌شناسی رشد: مطالعه فرآیندهایی که از طریق آن فرم‌های ارگانیسم‌ها از تخم تا ساختار کامفت روی بقا ل تبدیل می‌شوند/ منظور. این بود اشتباه رفت روی بقا/ هرکی بره رشته های بالا مسخره میکنن مخصوصا گیاه ها رو
 

Hamidvet

New member
زیست‌شناسی رشد: مطالعه فرآیندهایی که از طریق آن فرم‌های ارگانیسم‌ها از تخم تا ساختار کامفت روی بقا ل تبدیل می‌شوند/ منظور. این بود اشتباه رفت روی بقا/ هرکی بره رشته های بالا مسخره میکنن مخصوصا گیاه ها رو

خیلی دوران بدی شده ... مسخره کردن رشته ها یه کار عبث و بی معنیه! ولی اینجا جا افتاده!! :tsimuzpzwoap1t9y3o7
 

مجید دیجی

مدیر بخش
زیست‌شناسی رشد: مطالعه فرآیندهایی که از طریق آن فرم‌های ارگانیسم‌ها از تخم تا ساختار کامفت روی بقا ل تبدیل می‌شوند/ منظور. این بود اشتباه رفت روی بقا/ هرکی بره رشته های بالا مسخره میکنن مخصوصا گیاه ها رو

میدونستید یک از صنعت هایی که با گیاهشناسی اجین هست چیه ؟؟؟؟

داروسازی ... البته برای کشورهایی که کارشون تولیده نه مصرف ....
 

Hamidvet

New member
میدونستید یک از صنعت هایی که با گیاهشناسی اجین هست چیه ؟؟؟؟

داروسازی ... البته برای کشورهایی که کارشون تولیده نه مصرف ....

بله دقیقاً چه گیاه شناسی و چه حشره شناسی میتونن در داروسازی ازشون استفاده کرد ... و داروهای خوبی به دست آورد!
 

eliot -esf

New member
مشکل اینجاست که اینجا بیشتر وقت ما صرف وجود اثبات رشتمون میشه تا تحصیل و مطالعه تو اون زمینه !!

به محضی که ادمم تو یه مطالعه و تحقیق خوب اوج میگیره با رفتار های اطرافیان دلسرد میشه!!
 

love virology

New member
میدونستید یک از صنعت هایی که با گیاهشناسی اجین هست چیه ؟؟؟؟

داروسازی ... البته برای کشورهایی که کارشون تولیده نه مصرف ....[/quote


درود من که مسخره نکردم که / استاد برجسته ما دکترا گیاه شناس هستن / تازه یکی دیگه از اساتید تکوین میخونن و با سواد
 

farshad25

New member
بچه های زیست شناس شاخه رفتارشناسی جانوری وجود نداره؟؟؟؟

همونی که تو زیست پیش دانشگاهی خوندیم خیلی علاقه داشتم
 
آخرین ویرایش:

Hamidvet

New member
مشکل اینجاست که اینجا بیشتر وقت ما صرف وجود اثبات رشتمون میشه تا تحصیل و مطالعه تو اون زمینه !!

به محضی که ادمم تو یه مطالعه و تحقیق خوب اوج میگیره با رفتار های اطرافیان دلسرد میشه!!

دقیقا! کاش به جای دامن زدن به جدال بین رشته ها، رشته ها بیشتر به همدیگه کمک کنند؛ چون همه این علوم (Sciences) و طب ها (Medicines) در نهایت به یک چیز ختم میشن :riz277:
 

مجید دیجی

مدیر بخش
بچه های زیست شناس شاخه رفتارشناسی جانوری وجود نداره؟؟؟؟

همونی که تو زیست پیش دانشگاهی خوندیم خیلی علاقه داشتم

توی ایران معمولا اگر اتفاقی تدریس بشه ...

فک کنم یه سری کتوب دام پزشکی باشه که بتونه کمک کنه اگه علاقه داشته باشید ...

---------
کلا رفتار شناسی خیلی گسترده هست ... و معمولا وقتی به شکل تخصصی روی یک گونه خاص کار کنید به صورت زبانی از استاد به دانشجو انتقال پیدا می کنه که بیشترشون هم تجربی هست ...

-------------

شاید در آینده یه تایپیک درباره رفتارشناسی بزنم ... ولی خیلی وقت گیر هست ...

یادم میاد چن وقت پیش یه مار گرفتم ولی بیچاره رو که گرفته بودم اینقدر فشار داده بودم که خون ریزی کرد و مرد ( من اون زمان نمی دونستم که با این کار ممکنه بهش آسیب بزنم ... )
 

Hamidvet

New member
توی ایران معمولا اگر اتفاقی تدریس بشه ...

فک کنم یه سری کتوب دام پزشکی باشه که بتونه کمک کنه اگه علاقه داشته باشید ...

---------
کلا رفتار شناسی خیلی گسترده هست ... و معمولا وقتی به شکل تخصصی روی یک گونه خاص کار کنید به صورت زبانی از استاد به دانشجو انتقال پیدا می کنه که بیشترشون هم تجربی هست ...

-------------

شاید در آینده یه تایپیک درباره رفتارشناسی بزنم ... ولی خیلی وقت گیر هست ...

یادم میاد چن وقت پیش یه مار گرفتم ولی بیچاره رو که گرفته بودم اینقدر فشار داده بودم که خون ریزی کرد و مرد ( من اون زمان نمی دونستم که با این کار ممکنه بهش آسیب بزنم ... )

آره کتب دامپزشکی مربوط به رفتار و پرورش حیوانات هست ولی شاید اینا بیشتر تجربی باشه تا با بنیان علمی (همون حرف دوست عزیزم جناب مجید) و کمتر کتابی به صورت علمی به این مقوله وارد شده.
 

ROJO

New member
آغو مجید ویروسو باید بولدش میکِـردی :| :rolleyessmileyanim:
 
بالا