رشته علوم قانونی

vahid28

New member
برای وزارت علوم پسرا این رشته رو بزنن
با شرکت در ازمون ارشد مجموعه زیست سلولی میتوان این رشته را انتخاب کرد
در دفترچه شماره یک چیزی دربارش نیست
اما دفترچه ظرفیت ها رو که نگاه کنید بخش علوم پاییه پایین بیوشیمی این رشته رو میبینید
رشته مخصوص اقایان و بورسیه میکنه
خوابگاه و وسیله ایاب و ذهاب تا دانشکده اطلاعات ک محل تحصیل هست فراهمه
سلامت جسم و روح شرطشه و نداشتن غیبت سربازی
اگه خدمت نرفته باشید بعد تحصیل میتونید همزمان با کار خدمت کنید
دخترا هم بهترین رشته وزارت علوم طبق صحبت کارشناس ها میکروبیولوژی و ژنتیک هست
 
بالا