رشته ایمنی غذا یا کنترل خوراک؟؟؟؟

vahid28

New member
سلام.کنترل مواد خوراکی و اشامیدنی چطور رشته ای هست؟جه فرقی با ایمنی غذا که رشته شماست داره؟ بازارکار کدوم بهتره؟کنترل کاراموزی داره و ایمنی غذا تا من شنیدم کاراموزی نداره ولی واحد عملیش در طی تحصیل بشتره
 
بالا