راه‌اندازي رشته دكتراي بهداشت عمومي (Dr.PH)

setayesh71

New member
به گزارش وب دا، دكتر علیرضا مصداقي‌نيا با اشاره به فعاليت هاي جاري اين دانشكده گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاهي بزرگ با اهداف علمي مشخص است كه در ميان دانشگاه‌هاي كشور و منطقه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به اين لحاظ هميشه در حال پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي علمي و خدماتي خود بوده و خواهد بود.

وي ضمن ابراز خرسندي از سخنان دكتر منصوري رئيس جديد دانشگاه در جلسه روساي دانشكده‌ها، مبني بر اينكه برنامه‌ ريزي‌هاي دانشگاه بسيار خوب بوده و ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: دانشكده بهداشت نيز مانند ديگر دانشكده‌هاي علوم پزشكي تهران در ميان همه دانشكده‌هاي بهداشت كشور از جايگاه مهم و ويژه‌اي برخوردار است و همواره در حال توسعه برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خود بوده است.

دكتر مصداقي‌نيا از راه‌اندازي گروه بهداشت جهاني و سياست‌گذاري عمومي در دانشكده بهداشت خبر داد و گفت: در اين گروه برنامه‌هاي بسيار جديدي براي پذيرش دانشجو در مقطع فوق ليسانس و دكترا در قالب 5 برنامه جديد تصويب و اجرا خواهد شد.

وي افزود: در مذاكراتي كه اخيرا با دانشگاه به انجام رسيده و به دليل اهميت بهداشت مواد غذايي و نياز كشور به فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در اين زمينه، گروه بهداشت و ايمني مواد غذايي نيز در اين دانشكده راه‌اندازي خواهد شد.

رئيس دانشكده بهداشت، تصريح كرد: با توجه به عملكرد بسيار مثبت و نقش مهم بخش ويروس شناسي دانشكده در سطح ملي، دانشگاه موافقت كرده است كه اين بخش با عنوان گروه ويروس شناسي به فعاليت خود ادامه دهد.

دكتر مصداقي نيا با اشاره به عملكرد دانشكده بهداشت در حوزه آموزش و پژوهش، نقش اين دانشكده را در اين زمينه ضروري خواند و گفت: دانشكده بهداشت همواره در جهت تربيت نيروي انساني متخصص براي بهداشت كشور و نيز پژوهش‌هاي لازم براي مداخلات ضروري در سيستم ارايه خدمات نقش آفريني كرده و مي‌كند.

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد: از ديگر برنامه‌هاي مهم و جديد اين دانشكده مي‌توان به راه‌اندازي دكتراي بهداشت عمومي اشاره كرد كه مصوبات مقدماتي خود را در وزارات بهداشت طي كرده و اميدواريم به زودي در اين مقطع پذيرش دانشجو داشته باشيم.

دكتر مصداقي‌نيا همچنين از راه‌اندازي دوره بين‌الملل mph به زبان انگليسي در دانشكده بهداشت خبر داد و گفت: دوره بين‌الملل mph به زبان انگليسي از اوايل دي‌ماه سال ‌جاري آغاز شده و با توجه به راه‌اندازي پرديس بين‌الملل دانشگاه، دانشجوياني از كشورهاي سومالي، افغانستان، پاكستان، هندوستان و بنگلادش در اين رشته مشغول به تحصيل هستند.
 
بالا