رابطه آلودگی هوا با ام اس

iedaco

New member
طبق مطالعات اخیری که در فرانسه انجام گرفته است، محققان می گویند آلودگی هوا یا ذرات ریز 10 میکرومتری قابل استنشاق می تواند باعث بازگشت ام اس شود. همچنین نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد آلودگی هوا می تواند بابیماری های عصبی مثل آلزایمر و پارکینسون نیز ارتباط مستقیم داشته باشد و بر ابتلای به آن ها تاثیر بگذارد.
از بیماری ام اس به عنوان یک بیماری چند عاملی یاد می شود که هر2 عامل ژنتیک و محیطی در شکل گیری و توسعه آن موثر است. با اینکه بازگشت ام اس به درستی شناخته نشده اند، تغییرات فصلی وضع بیماران مبتلا به ام اس نشان می دهد، تغییرات آب و هوایی و میزان آلودگی هوا می تواند در شدت یافتن ام اس موثر باشد.
 
بالا