دوستان هماتو حتما يه سري به اين تايبيك بزنن؟

hematology70

New member
دوستان تا زمان فعال شدن تخمين رتبه تو سايت،اينجا درصداشونوبكن؟
خودم
48
33
33
58
33
افتادم سال ديكه:sadsmiley:
 

search_in_earth

New member
سلام
من درصدام اینه قبول نمی شم مگه نه؟
هماتو:48
ایمنی:58
زیست و بیوشیمی:30
زبان:58
 

yahoda

New member
لطفا کلیدسوالا رو بذارید!‏ حداقل ایمنی وبیوشیمی. . . من هماتوروبا کلیدد. 64 زدم.
 

yahoda

New member
لطفا هرکس کلید د. رو داره بذاره. بچه ها لطف کردن جوابای د. رو گذاشتن.
 

red nazi

New member
درس خون شناسی و بانک خون
2
1
1و 2و 3
2
1
3
4
4
4
5
4
6
2
7
3
8
1
9
2
10
1
11
2
12
3
13
1
14
3
15
2
16
3
17
4
18
2
19
4
20
1
21
2
22
1
23
1
24
3
25
3
26
3
27
4
28
4
29
1
30
4و حتی 1
31
2
32
4
33
1
34
3
35
2
36
4
37
4
38
1
39
1
40
گروه آموزشی علوم پزشکی ، مشاوره ، آزمون ،کتاب و بسته های آموزشی
29 – پاسخ سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 29
آدرس: میدان انقلاب – ظلع جنوب غربی – جنب سینما پارس – مجتمع تجاری پارس – طبقه اول
شماره تماس : 19011516190
2
41
3
42
1
43
3
44
4
45
3
46
2
47
3
48
3
49
3
50
2
51
4
52
3
53
4
54
4
55
2
56
4
57
1
58
4
59
3
60
بیوشیمی
2
61
4
62
1
63
4
64
3
65
4
66
2
67
4
68
1
69
2
70
2
71
1
72
2
73
3
74
1
75
زیست شناسی سلولی و
مولکولی
ب
76
ج
77
ج
78
گروه آموزشی علوم پزشکی ، مشاوره ، آزمون ،کتاب و بسته های آموزشی
29 – پاسخ سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 29
آدرس: میدان انقلاب – ظلع جنوب غربی – جنب سینما پارس – مجتمع تجاری پارس – طبقه اول
شماره تماس : 19011516190
ج
79
د
80
الف
81
د
82
الف
83
ج
84
د
85
الف
86
الف
87
د
88
د*
89
ب
90
ایمنی شناسی
1
91
4
92
1
93
3
94
1
95
4
96
3
97
4
98
1
99
3
100
2
101
1
102
3
103
2
104
1
105
1
106
4
107
4
108
1
109
4
110
3و 4
111
3
112
4
113
1و 3و 4
114
گروه آموزشی علوم پزشکی ، مشاوره ، آزمون ،کتاب و بسته های آموزشی
29 – پاسخ سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 29
آدرس: میدان انقلاب – ظلع جنوب غربی – جنب سینما پارس – مجتمع تجاری پارس – طبقه اول
شماره تماس : 19011516190
1
115
1
116
4
117
2
118
2
119
4
120
زبان انگلیسی
121 الی 161
به علت تکراری بودن
سوالات زبان در تمام
رشته ها پاسخنامه زبان
در فایلی جداگانه در
صفحه دانلود کلید ها
قرار گرفته است
 

fatemeh_s

New member
سلام.
من درصدام اینه نظرتون چیه قبول می شم؟
هماتو:76
ایمنی 85
زیست :50
بیوشیمی: 62
زبان:67
 
بالا