دلیل ظهور اکثر ادیان الهی در خاورمیانه + عدم ظهور در یونان و روم باستان + تحقیق+کمک

zErOOn3

Well-known member
سلام بروبــچ ...

تحقیق یکی از بروبــچ علوم انسانی : (آره اول سال )

چرا همه ادیان در خاور میانه ظهور کردند و اینکه چرا هیچ پیامبری در یونان و روم باستان ظهور نکرد ؟

(حــدودا 10 صفحه )

داریم می سرچیــم ...

منمون از همگــی ...

چرا اکثر پیامبر در خاورمیانه مبعوث شده اند؟ 
بالا