دستگاه ونتیلاتور

maxin

Well-known member
دستگاه ونتیلاتور

در دستگاه های ونتیلاتور امروزی از تهویه فشار مثبت استفاده می گردد كه در آن گاز با فشار به داخل ریهها فرستاده ميشود و در نتیجه عمل دم انجام ميگیرد ولی سیكل بازدم غیرفعال می باشد. راه ارتباطی بیمار و دستگاه ونتیلاتور به یك لوله محدود شده و از نظر انواع تنفس دهی بسیار انعطاف پذیر است. معمولا لولههای هوا و اتصالات دستگاه ونتیلاتور دچار ایراد ميشوند. لولههای آسیب دیده و پوسیده دستگاه ونتیلاتور باید سریعا تعویض شود.مرطوب ساز و نبیولایزرها در دستگاه ونتیلاتور، احتمال مسدود شدگی دارند و لذا تمیز كردن مداوم آنها توصیه می گردد. در صورتی كه مایع ( خون، ادرار، سالین، بتادین، آب، و … ) وارد دستگاه ونتیلاتور شود، ضرورت دارد دستگاه سریعا باز و قسمتهای آسیب دیده آن مانند: سوییچ ها، رله ها، موتورها یا *****های هوا تعویض گردند. كنترل كردن ماهانه جریان نشت الكتریكی و كالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور ، هر 6 ماه یك بار الزامی می باشد. *****های هوایی لوله بیمار باید مرتبا تمیز یا تعویض شود.لامپ ها، سوییچ ها، وسایل فعال كننده، موتورها و هیترها، وسایل الكتریكی است كه به صورت متناوب نیاز به بررسی و تعویض دارد. دستگاه ونتیلاتور باید در مكانی قرار گیرد كه با ابزارهای فرستنده (فركانسهای رادیویی پراكنده) فاصله مناسبی داشته باشد. همچنین دستگاه ونتیلاتور در محیطی كه دستگاه MRI موجود می باشد نباید قرار گیرد.منبع اكسیژن و هوا در دستگاه ونتیلاتور

در دستگاه ونتیلاتور معمولا سه اتصال منبع شامل: كمپرسور، ورودی هوا و ورودی اكسیژن وجود دارد كه هر یك باید به ورودی مخصوص خود متصل شوند. در منبع هوا یا اكسیژن دستگاه ونتیلاتور نباید هیچ گونه آبی وجود داشته باشد. همچنین به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه ونتیلاتور مطمئن شوید كه تمامی ورودی اتصالات عاری از هر گونه نشتی و آلودگی می باشد.كالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور

جهت کالیبراسیون سنسور اكسیژن كلید 2%o100 را فشار دهید. این كار سبب می گردد دستگاه ونتیلاتور به مدت 2 دقیقه اكسیژن 100% را به بیمار بدهد و بدین گونه سنسور اكسیژن كالیبره شود. مشخصه اكسیژن همیشه فعال است مگر آنكه توسط كاربر غیر فعال شده باشد.آلارم های دستگاه ونتیلاتور

1- سنسور اكسیژن: در این حالت سنسور اكسیژن دستگاه ونتیلاتور كالیبره نیست و یا خراب شده است. جهت رفع آن دكمه 2%o100 را فشار دهید، در صورت عدم رفع این آلارم، سنسور دستگاه ونتیلاتور را تعویض نمائید.2- PCIRC : فشار راه هوایی اندازه گیری شده تقریبا برابر یا بزرگتر از محدوده تنظیم شده است. بررسی لوله درون نای و وضعیت بیمار پیشنهاد می گردد. در بیمار مواردی چون تغییر صداهای تنفسی مانند خس خس كردن یا اتساع قفسه سینه به صورت نامتقارن ميتواند سبب افزایش فشار شود. تجمع مایع در مدار، مشكلات مدار، انسداد لوله هوایی، تجمع مایع در ***** دستگاه ونتیلاتور ميتواند در این مورد تاثیر گذار باشد.3- O2% : در این مورد درصد اكسیژن اندازهگیری شده در طول هر یك از فازهای مربوط به سیكل تنفسی %7 یا بیشتر می باشد. منبع اكسیژن، هوا و در نهایت دستگاه ونتیلاتور را بازبینی كنید. افت فشار اكسیژن ميتواند سریع یا به آرامی صورت گیرد. در افت سریع، احتمال نشتی در منبع اكسیژن وجود دارد كه باید اتصالات بررسی شوند. ممكن است راه هوایی توسط مخاط مسدود شده باشد كه در این حالت ساكشن پیشنهاد می گردد. در افت آرام در نظر گرفتن وضعیت بیمار مانند وجود سرفه یا صداهای خس خس در نفس كشیدن در اولویت قرار ميگیرند.4- VTE : حجم جاری بیمار در هر بار تنفس بیش از حد مجاز می باشد. بیمار و تنظیمات دستگاه را بررسی كنید تا از تغییرات مقادیر C و R مطلع شوید.5- VETOT : حجم دقیقه ای خارج از محدوده پذیرفته شده است. مانند مورد قبل، وضعیت بیمار و پارامترهای دستگاه را كنترل كنید.6- Vti : حجم ارائه شده از طریق هر لوله، برابر یا بیشتر از محدوده حجم جاری می باشد. احتمال نشت لوله وجود دارد.7- fTOT: این آلارم در حین تنفس با حجم كنترل شده ظاهر می گردد و علت آن به احتمال زیاد كاهش حجم جاری است. در صورت عدم رفع آن، اتصالات دستگاه ونتیلاتور را برداشته و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.8- كم بودن حجم جاری: نشت هوا به علت قطعشدن مدار دستگاه ونتیلاتور یا اتصالات نبولایزر، پارگی یا شكاف در سیمها از جمله عوامل ایجاد آن می باشد. از اتصال صحیح دستگاه به بیمار مطمئن شوید. سپس نشت هوا در لوله ورود به نای و سیستم ونتیلاتور را كنترل كنید. .9- آپنه: در این آلارم نیاز به تغییر مد دستگاه ونتیلاتور به وضعیتی است كه حمایت تنفسی بیشتری از بیمار به عمل ميآورد.10- عدم عملكرد دستگاه ونتیلاتور: این آلارم زمانی رخ ميدهد كه سخت افزار شكسته یا نرم افزار دستگاه ونتیلاتور دچار مشكل شده باشد. در این مورد به نمایندگيهای مجاز دستگاه ونتیلاتور مراجعه كنید.11- فن: اگر ***** فن دستگاه ونتیلاتور مسدود شده باشد یا به خوبی عمل نكند این آلارم رخ ميدهد. در صورت انسداد *****، آن را تمیز كنید و اگر لازم بود، ***** را تعویض كنید.علاوه بر موارد فوق آلارمهای دیگری همچون: PVENT ،PCOMP ، باتری غیر قابل استفاده، دم بیش از حد طولانی و … نیز وجود دارد كه در این موارد نیز بررسی وضعیت بیمار، یافتن نشتی و در نهایت مراجعه به نمایندگيهای مجاز پیشنهاد می گردد.نکته مهم در مورد سرویس دستگاه ونتیلاتور

توجه به منظور اطمینان از سرویس دهی مناسب و اجتناب از صدمه به دستگاه ونتیلاتور یا فرد كاربر، تنها باید افراد متخصص سرویس دستگاه ونتیلاتور را انجام دهند. برای جلوگیری از خطرات شوك، مطمئن شوید كه دستگاه ونتیلاتور خاموش و از پریز برق جدا شده است. بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور باید تحت نظارت پرسنل پزشكی قرار گیرند و در صورت بروز مشكل، با توجه به هشدار مربوط به هر یك از وضعیتهای ذكر شده، عكس العمل لازم توسط كادر درمان انجام شود.برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، كبریت، سیگار روشن و تمام منابع مشتعل شونده دیگر را (مانند داروهای بیهوشی مشتعل شونده یا گرم كننده) باید از منابع اكسیژن و دستگاه ونتیلاتور دور نگه داشت. از لوله اكسیژن پوسیده، ساییده شده یا آغشته به مواد قابل احتراق مانند: گریس یا روغن استفاده نكنید. در صورت آتش سوزی یا احساس بوی سوختگی، بلافاصله دستگاه ونتیلاتور را از منبع اكسیژن دور كنید. دستگاه ونتیلاتور را به صورت دوره ای بررسی كنید و قطعات فرسوده، معیوب و آلوده را جایگزین و یا تمیز كنید.
نظافت دستگاه ونتیلاتور

در هنگام تمیز كردن دستگاه ونتیلاتور ، تمامی قسمتها را از دستگاه ونتیلاتور جدا كنید و پس از نظافت آنها را استریل كنید. قطعات دستگاه ونتیلاتور را در محلول آب گرم و صابون بشویید، سپس آنها را خشك كنید. برای ضدعفونی كردن معمولا از Puritan Bennett استفاده می گردد. به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی یا صدمه، جابه جایی *****ها باید با دقت صورت گیرد. در پایان قطعات دستگاه ونتیلاتور را بازرسی و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل كنید. توجه داشته باشید كه قرارگیری طولانی مدت قسمتهای دستگاه در محلول صابون سبب كاهش عمر مفید قطعات، ایجاد لكه یا حتی ترك بر روی آنها می گردد. بنابراین برای نظافت دستگاه ونتیلاتور دستورالعمل كارخانه سازنده را دنبال كنید.

منبع: مهندسی پزشکی مهندسی زندگی
 
بالا