در گذشت پدر تغذیه ایران...

varia

Well-known member
دکتر هدایت متولد 1299 در شهرستان شهرضا (اصفهان) بود و در رشته‌های دکترای پزشکی
در شاخه تخصص زنان و بهداشت عمومی و صنعتی از فرانسه و علوم تغذیه از انگلستان
تحصیل کرد.
او پس از بازگشت به ایران انستیتو علوم تغذیه، انجمن دیابت ایران، انستیتو
بهداشت کار، را تاسیس کرد.

پروفسور هدایت در طول عمر پربار خود به تالیف 6 عنوان کتاب و بیش از 30
دانشگاهی و ارائه ده ها گزارش و مقاله تحقیقاتی در زمینه صنعت غذا همت گمارد.

جشنواره صنایع غذایی دکتر هدایت نیز به افتخار ایشان هرساله توسط انجمن علوم و
صنایع غذایی ایران برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش مراسم تشییع پروفسور هدایت ساعت 9 صبح روز جمعه 19 مهرماه از
مقابل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران برگزار می‌شود.

همچنین مراسم ختم مرحوم هدایت روز شنبه از ساعت 14 تا 15:30 در مسجد جامع شهرک
غرب برگزار خواهد شد.

 
بالا