در مورد بازار كار نانو تكنولوژي پزشكي؟

gj1366

New member
در مورد بازار كار رشته نانو؟كساني رو ميشناسيد كه فارغ تحصيل اين رشته باشن و كجا مشغول كار شدن؟
 
بالا