درنگی به حرمت نام اعظمت، روزت مبارک مادر

mohammad63

Well-known member
روز مادر نزدیک است ......
به یاد این قهرمان بی مدال و بی سکو .
این قهرمان بی ادعا..
قهرمان شبها و روزهایمان......
قهرمان کودکی ها و برزگسالیهایمان ....
قهرمان لحظه لحظه هایمان.....
به یاد تمام مادرهایی که فرزندان بیمار دارند....
به یاد تمام مادرهایی که فرزندان در راه دارند...... به یاد مادران شهدا گمنام ... که دلشان خدا می داند هر روز به کجا پر می کشد ...
به باد مادران جوانی که بچه اولشان در راه هست ...
به یاد مادرانی که از نعمت بچه داشتن محرومند ...
به یاد مادرانی که مادربزرگ شدند..................
و به به یاد مادرانی که مهر فرزند نصیب آنها نشد هر چند که مهرشان هنوز هم خالص و بی منت نثار فرزندانشان می شود ... مادرانی که در خانه سالمندان هستند.....
به یاد تمام آنهایی که از قلم افتادند ....
درنگی به حرمت نام اعظمت، روزت مبارک مادر

خواستی تو هم بی پرده با مادرت سخن بگو
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pashmak

pariya

New member
با اجازه...برا مامانم و همه ی مامان های مهربووون دنیا ...

چین وچروک صورتت زاییده ی سختی هاییست که عاشقانه بخاطر من تحمل کردی...
آنگاه ک از غم و تنهایی آزرده بودم کلام آرامش بخش تو مرهم دردهایم میشد و بی تابیم را تسکین میداد...
از امروز ک روز توست عهد میبندم دیگر کمترین کلام تندی را در خطاب برتوبر زبان نیاورم و جز عشق و احترام نثارت نکنم...
روزت مبارک ای فرشته ی مهربان
 

bacillus.bs

New member
آسمان را گفتم
می توانی آيا
بهر يک لحظهء خيلی کوتاه
روح مادر گردی
صاحب رفعت ديگر گردی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
کهکشان کم دارم
نوريان کم دارم
مه وخورشيد به پهنای زمان کم دارم
***
خاک را پرسيدم
می توانی آيا
دل مادر گردی
آسمانی شوی وخرمن اخترگردی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
بوستان کم دارم
در دلم گنج نهان کم دارم
***
اين جهان را گفتم
هستی کون ومکان را گفتم
می توانی آيا
لفظ مادر گردی
همهء رفعت را
همهء عزت را
همهء شوکت را
بهر يک ثانيه بستر گردی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
آسمان کم دارم
اختران کم دارم
رفعت وشوکت وشان کم دارم
عزت ونام ونشان کم دارم
***
آنجهان راگفتم
می توانی آيا
لحظه يی دامن مادر باشی
مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
باغ رنگين جنان کم دارم
آنچه در سينهء مادر بود آن کم دارم
***
روی کردم با بحر
گفتم اورا آيا
می شود اينکه به يک لحظهء خيلی کوتاه
پای تا سر همه مادر گردی
عشق را موج شوی
مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
بيکران بودن را
بيکران کم دارم
ناقص ومحدودم
بهر اين کار بزرگ
قطره يی بيش نيم
طاقت وتاب وتوان کم دارم
***
صبحدم را گفتم
می توانی آيا
لب مادر گردی
عسل وقند بريزد از تو
لحظهء حرف زدن
جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی
گفت نی نی هرگز
گل لبخند که رويد زلبان مادر
به بهار دگری نتوان يافت
دربهشت دگری نتوان جست
من ازان آب حيات
من ازان لذت جان
که بود خندهء اوچشمهء آن
من ازان محرومم
خندهء من خاليست
زان سپيده که دمد از افق خندهء او
خندهء او روح است
خندهء او جان است
جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم
روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم
***
کردم از علم سوال
می توانی آيا
معنی مادر را
بهر من شرح دهی
گفت نی نی هرگز
من برای اين کار
منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم
قدرت شرح وبيان کم دارم
***
درپی عشق شدم
تا درآئينهء او چهرهء مادر بينم
ديدم او مادر بود
ديدم او در دل عطر
ديدم او در تن گل
ديدم اودر دم جانپرور مشکين نسيم
ديدم او درپرش نبض سحر
ديدم او درتپش قلب چمن
ديدم او لحظهء روئيدن باغ
از دل سبزترين فصل بهار
لحظهء پر زدن پروانه
در چمنزار دل انگيزترين زيبايی
بلکه او درهمهء زيبايی
بلکه او درهمهء عالم خوبی, همهء رعنايی
همه جا پيدا بود
همه جا پيدا بود
 

bahar.zr93

New member
کودکي که آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرسيد: مي گويند فردا شما مرا به زمين مي فرستيد،اما من به اين کوچکي وبدون هيچ کمکي چگونه مي توانم براي زندگي به آنجا بروم؟ خداوند پاسخ داد: در ميان تعداد بسياري از فرشتگان، من يکي را براي تو در نظر گرفته ام، او از تو نگهداري خواهد کرد.

اما کودک هنوزاطمينان نداشت که مي خواهد برود يا نه: اما اينجا در بهشت، من هيچ کاري جز خنديدن و آواز خواندن ندارم و اين ها براي شادي من کافي هستند. خداوند لبخند زد: فرشته تو برايت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد، تو عشق او را احساس خواهي کرد و شاد خواهي بود.

کودک ادامه داد: من چگونه مي توانم بفهمم مردم چه ميگويند، وقتي زبان آنها را نمي دانم؟... خداوند او را نوازش کرد و گفت: فرشتهّ تو، زيباترين و شيرين‌ترين واژه هايي را که ممکن است بشنوي در گوش تو زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوري به تو ياد خواهد داد که چگونه صحبت کني.

کودک با ناراحتي گفت: وقتي مي خواهم با شما صحبت کنم، چه کنم؟ اما خدا به اين سؤال هم پاسخ داد: فرشته ات دست هايت را در کنار هم قرار خواهد داد و به تو ياد مي دهد که چگونه دعا کني.

کودک سرش را برگرداند و پرسيد: شنيده ام که در زمين انسان هاي بدي هم زندگي مي کنند، چه کسي از من محافظت خواهد کرد؟ فرشته ات از تو مواظبت خواهد کرد، حتي اگر به قيمت جانش تمام شود.

کودک با نگراني ادامه داد: اما من هميشه به اين دليل که ديگر نمي توانم شما را ببينم ناراحت خواهم بود. خداوند لبخند زد و گفت: فرشته ات هميشه دربارهّ من با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه بازگشت نزد من را خواهد آموخت، گر چه من هميشه در کنار تو خواهم بود.

در آن هنگام بهشت آرام بود اما صداهايي از زمين شنيده مي شد.

کودک فهميد که به زودي بايد سفرش را آغاز کند.او به آرامي يک سوال ديگر از خداوند پرسيد: خدايا !اگر من بايد همين حالا بروم پس لطفآ نام فرشته ام را به من بگوييد.

خداوند شانهّ او را نوازش کرد و پاسخ داد: نام فرشته ات اهميتي ندارد، مي تواني او را

مـادر صدا کني.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pashmak

parnia

New member
b0mofdb5uem6hoz2kvm4.jpg
روزت مبارک بهترین:sad:
 

mw.ashel

New member
تقدیم به فرشته زمینی»مادرم

userupload_2012_7993995061345275804.11.jpgمادر خوبم

به تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

 

mohammad63

Well-known member
بهشت ارزانی تو؛ مادرم ...... روزت مبارک

بهشت، که برای دست اوردنش منبر می گذارند، جلسه می گیرند، ختم قرآن می کنند و ... ، زیر پاهای تو هست ........ تو؛ مادر این وازه محبت امیز که بوی عشثق می دهد و فداکاری، بهشت ارزانیت باد. من که نمی گویم، این را خدا و فرستادگانش می گویند. تو که هستی که بالاترین مقام عرش و فرش، خاک پای تو هست ......
کاش من تو را میفهمیدم ....... مادرم
روزت مبارک

==============================================
خسرو شکیبایی : مردم منو میدیدن میگفتن مخش تکون خورده .

ولی من به مامانم میگفتم من دلم تکون خورده نه مخم .

مادرم میگفت گور بابای مخ ، تو دلت قد صدتا مخ می ارزه , به خدا گفت , به همین زمین قسم گفت .

اندیشه فولادوند : مادرت نپرسید عاشق کی شدی ؟ نپرسید اسمش چیه ؟

خسرو شکیبایی : مادرا که از آدم چیزی نمیپرسن . همه چیو خودشون میدونن ...
 
آخرین ویرایش:

پیچک

New member
اه روز مادر نزدیکه ؟ میبینم چرا این چند روز غذا ها خوشمزه تر شده
فدای همه ی مادرا
 

شفق بانو

New member
گلهای بهشت سایه بانت
یک دسته ستاره ارمغانت


یک باغ پر از گلای نرگس
تقدیم به قلب مهربانت ....


مادر عزیز روزت مبارک:heart:​
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: 21Tir

شفق بانو

New member
تو ای مادر که یک عمره دلت با غصه دم سازه صبوری های
تو مادر منو به گریه میندازه مثل یک طفل خواب آلوده من

محتاج آغوشم از اون لالاییات مادر بخون بازم توی گوشم برای
سرنوشت من تو دلواپس ترین بودی برای اشکهای من
همیشه آستین بودی تو ای همیشه غم خوارم تو ای مطرح
ترین یارم به نام نامی مادر همیشه دوستت دارم
 
آخرین ویرایش:

شفق بانو

New member


مامان مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس كشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم شد. پیشاپیش روزت مبارك.مادرم
 

شفق بانو

New member
مادر وقتی از تو حرف می زنم احساس می کنم به خدا نزدیکترم

و در مقدس ترین نقطه لحظات زندگی قرار گرفته ام.

وقتی نام مقدست را بر زبان می آورم بغض گلویم را می فشارد

شاید این نشان عشق خالص و پاک است:heart:
 

شفق بانو

New member
خدا انداخت زير پای مادر

بهشتی کز همه چيز است برتر


اگر خواهی شوی مهمان جنت

نداری بهتر از مادر تو نعمت

بود شرط بهشت اين حرف آخر

که باشی خاک زير پای مادر

(239).gif
دوستت دارم مادر...
 

شفق بانو

New member
مادر سر چشمه گیتی..
14b2is3.gif


غنچه ای در سبزه زار زیبای طبیعت شکفت و کلمه ی مادر ،

در پهنه گلبرگان سرخ آن او که همچون خون مادر است ، بیرون جهید و خود را در آسمان بیکران آبی سوار بر بال پرنده محبت دید.

آری! به راستی مادر کیست که گیسوانش هم چون گیسوان فرشته طلایی است؟ مادر کیست که زمزمه محبتش لالایی اوست؟

مادر آنست که گهواره چوبین فرزندش را از لابلای صخره ها و از میان آبشارها و صدها گل زیبای یاسمن بیرون می کشد

و با دستان مهرآمیزش آن را تکان می دهد...
14b2is3.gif


مادر آنست که اشکش همچون شبنم بر قلب گلبرگ ، گل عشق است، صدایش هم چون مرغ غزل خوان در طبیعت است و

بوسه اش همچون نور خورشید بر سبزه زار است و استواریش همچون کوهی بر دل خاک...روزت را ارج می نهم و بوسه میزنم بر جای پایت.

14b2is3.gif
14b2is3.gif
 

شفق بانو

New member
مادرم:riz304:

قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار، تا چشمانم بهشت را نظاره کنند...
 
بالا