درمان سرطان و عفونت ويروسي با نانوفناوري آران*اي

waria

New member
پژوهش جديد محققان دانشگاه كنتاكي به نمايش نويدهايي براي ساخت نانوذرات آران*اي فوق ثابت پرداخته است كه مي*تواند در درمان سرطان و عفونتهاي ويروسي توسط تنظيم عملكرد سلول و پيوستن به سرطانها بدون آسيب رساني به بافت اطراف كمك كند.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين پژوهش از آران*اي (اسید ریبونوکلئیک) به عنوان يك جزء سازنده براي ساخت پائين به بالاي نانوساختارها استفاده كرده است.با استفاده از نانو فناوري آران*اي، محققان توانستند نانوذرات آران*اي به شكل ايكس فوق ثابت را با استفاده از قطعات آران*اي مجددا مهندسي شده براي انتقال تا چهار ماژول درماني و تشخيصي بسازند.اين نانوذرات مي*توانند شامل آران*اي كوچك تداخلي براي خاموش كردن ژنها، ريز آران*اي براي تنظيم ابراز ژنها، آپتامر براي هدف گيري سلولهاي سرطاني يا يك ريبوزيم با قابليت بررسي واكنش*هاي شيميايي باشند.اين پژوهش نشان داده كه تنظيم عملكرد سلولها به تدريج با افزايش تعداد ماژولهاي كاربردي در نانوذرات ارتقا پيدا مي*كند.


نانوذرات آران*اي از چند ويژگي مطلوب برخوردار است؛ براي مثال طبيعت چندظرفيتي آن كه اجازه انتقال همزمان چند مولكول براي دستيابي به تاثير هم*افزايي را مي*دهد، طراحي مادولار كه از قابليت خود هم*چيني كنترل شده با ساختار تعريف شده برخوردار است، ثبات ترموديناميكي كه نانوذرات آران*اي را در سيستم گوارش انسان و حيوان سالم نگه مي*دارد و ثبات شيميايي كه اين نانوذرات را در برابر هضم آنزيم Rnase در سرم خون مقاوم مي*كند.


به گفته اين محققان، يك مشكل اساسي در درمان*هاي سرطان،* توانايي انتقال مستقيم و ويژه داروهاي ضد سرطان به متاستازهاي سرطان است. با استفاده از رويكرد جديد نانوفناوري اين دانشمندان مي*توان براي درمان موثرتر اين متاستازها با عوارض جانبي كمتر در مقايسه با شيمي*درماني استفاده كرد.


اين پژوهش در مجله «Nano Today» منتشر شده است.
 
بالا