دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و الکتروکاردیوگرام

jereni

New member
دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و الکتروکاردیوگرام دکتر شریفی

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب به نمودار ثبت‌ شده تغیرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب گفته می شود که بطور مخفف با EKG یا ECG مشخص می شود.

دانلود کتاب فیزیولوژی

این شامل توضیحات کاملی در خصوص موارد زیر است :

اساس و مبانی الکترو‌کاردیوگرام، اساس تشکیل موج در الکترو، ثبت اختلاف پتانسیل در عضله، اشتقاق‌های الکتروکاردیوگرام، نحوه تعیین تعداد ضربان و rate قلبی، تعیین محور الکتریکی قلب با استفاده از نوار قلب، قانون آینتهون، شکل امواج در اشتقاق‌های گوناگون.

دانلود کتاب فیزیولوژی قلب برای کسانی که به دنبال اطلاعات کاملی از اساس الکتروکاردیوگرام و نوار قلب هستند؛ توصیه می کنیم.

دانلود کتاب
منبع:دانلود رایگان کتاب و مقاله ای تحویل
 
بالا