دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی

rezaabedi

New member
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی
آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع افسردگی قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


افسردگی
قسمت 106.3mb
Download page
قسمت 1-33.8mb
Download page
قسمت 2-16.7mb
Download page
قسمت 3-51.9mb
Download page
قسمت 4-43.5 MB
Download page
قسمت 5-23.4 MB
Download page
قسمت 6-44.7 MB
Download page
قسمت 7-45.9 MB
Download page
قسمت پایانی 8-30.8 MB
Download page
 
بالا