دانلود تمام تصاویر صفحه وب سایت

هاست

New member
جهت دانلود تمامی تصاویر موجود در وب سایت کافی است پلاگین چروم را نصب نموده. از این آدرس نصب نمایید:

chrome.google.com/webstore/detail/image-collector-extension/fhffefhdkeibnkdldinbncimlojchnie
 
بالا