خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده...

aram ft

New member
متنی منتصب به زنده یاد حسین پناهی
(توهینی به کسی نباشه. مکه رفتن هم مثل هر عمل دیگه ای اگه با خلوص نیت باشه مقبول حقه. ولی کسانی که از روی ریا و هر سال به هر قیمتی تلاش می کنند برند مکه.... )

درمکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و تمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود
درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خویش میگردند

در مکه دیدم هیچ ا…نسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه ان دوره گرد خود خدا بود

درمکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و درهمان نماز ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجوکنم

آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست . . .

زنده یاد “حسین پناهی
 
بالا