خواب ناکافی مانع اثربخشی واکسن می*شود!

waria

New member
بر اساس نتايج یک پژوهش جدید، کمبود خواب می*تواند اثربخشی واکسیناسیون را کاهش دهد.به گزارش سرويس پژوهشي ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، محققان الگوهای خواب 125 فرد بالغ را که دوره سه نوبت واکسن جهت محافظت در برابر هپاتیت ب را دریافت كردند، اندازه گیری کردند.

سیستم ایمنی بدن شرکت کنندگانی که کمتر خوابیده بودند، آنتی بادی*های کمتری در پاسخ به واکسن تولید کرده بود و آزمایش خون آن*ها نشان داد که این آنتی بادی*ها میزان استاندارد محفاظت از ویروس را برآورده نمی*کنند.

فقط میزان خواب و نه کیفیت آن، میزان آنتی بادی*های تولید شده در واکنش به واکسن را تحت تاثیر قرار می*دهد.

پس از دریافت واکسن، افرادی که کمتر از شش ساعت در شب می*خوابیدند، حدود 12 برابر بیشتر از سایرین به صورت محافظت نشده در برابر ویروس باقی ماندند.

«پراتر آریک»، نویسنده پژوهش و محقق دانشگاه کالیفرنیا مي*گويد: بر اساس یافته*های ما و شواهد آزمایشگاهی، پزشکان و دیگر متخصصان بهداشت و سلامت که واکسن تجویز می*کنند، از آن جا که کمبود خواب می*تواند اثربخشی واکسن را تحت تاثیر قرار دهد، باید در ابتدا از بیمار خود در مورد الگوهای خوابشان سوال کنند.

وی در ادامه مي*افزايد: این اولین باری است که پژوهشی در خارج از آزمایشگاه خواب تایید می*کند که مقدار خواب افراد بر روی چگونگی پاسخ آن*ها به واکسن تاثیر می*گذارد.

نتايج این پژوهش در مجله «sleep» منتشر شده است.
 
بالا