خروپف

iedaco

New member
افرادی که در خواب خروپف می کنند و دچار وقفه تنفسی هستند احتمال سکته مغزی در آنها زیاد است. مهمترین عاملی که می تواند جوانان را تهدید کند و باعث سکته مغزی شود مصرف قلیان است
 
بالا