تک یاخته هایی که به مغزحمله میکنند

پژوهش درمورد تک یاخته را


  • مجموع رای دهندگان
    0

رامین50

New member

نگلریافلوری
این جنس ازانگل های آمیب -تاژکداریک مرحله ی آمیبی است.
درعفونت نگلریا فقط تروفوزوییت دربافت دیده میشه درصورتی که درعفونت های بیماری زا آکانتامباوبالاموتیا(ازآمیب های بیماری زا)هردوشکل کیست وتروفوزوییت دیده میشود.
اغلب بیماران جوانانی بودند که در ماه های گرم تابستون درآب های شوروشیرین دریاشنامیکردن.
مکان هایی که این بیماری درآنجاشایع هست:دریاچه ها.رودخانه ها.چشمه های آب گرم واستخرها منبع اصلی عفونت هستن
جالب این هست که این عفونت فقط ازراه آب منتقل نمیشه درطوفان شن هم مشاهده شده
علایم بالینی:
علایم مقدماتی:سردرد وتب
پس از اون به سرعت تهوع استفراغ ونشانه مننژیت.تحریکات مننژی ممکنه باسفتی گردن باشه
عفونتی که درانسان تاثیر میزاره مربوط به گونه نگلریافولری وبه گونه نگلریاگروبری غیربیماری زا درخاک وآب ربطی نداره
راستی یکی ازدلیلای این که هی به آب استخر ها کلرمیزنن به خاطراین تک یاخته هاس.
برای مطالعه ی بیشتر درمورد نگلریافولری به کتاب انگل شناسی مارکل قسمت آمیب های آزادزی فرصت طلب مراجعه کنید.
 
بالا