تزیین ژله

banoo4921

New member
%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%98%D9%84%D9%87-9.jpg

%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%98%D9%84%D9%87-7.jpegخورده شیشه ای :
اول یه سری ژله رو به صورت ساده درست کنید،وقتی‌ که کامل خودش رو گرفت به صورت مکعب خورد کنید،یا اینکه میتونید تو قالب‌های کوچیک یخ بریزید یه ژله دیگه درست کنید که این میشه پایه اصلی‌ دسرتون.وقتی‌ که یه خرده سرد شد توش خامه بریزید و وقتی‌ که به صورت نیم بند شد.ژله‌های خورد شده رو توش بریزید و بذارید تا کامل خودش رو بگیره.میتونید به صورت شارلوت درست کنید و دورش رو بیسکویت بچینید.میتونید از رنگ‌های مختلف استفاده کنید یا تک رنگ یا رنگ‌هایی‌ که هارمونی داشته باشند.
%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%98%D9%84%D9%87-6.jpeg

%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%98%D9%84%D9%87-11.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا