بچه ها پرستار ها هام مهر دارن ؟؟

hossienmoein

New member
بچه ها یه سوال
بچه ها پرستار ها هام مهر دارن ؟؟
شماره نظام پرستاری میگیرن؟؟؟ مثل فیزیوتراپیست ها؟؟؟
 
بالا