بهترین منابع یا ها واسه ازمون ارشد روان بالینی چیه؟

toni

New member
بهترین مناهبع یا ها واسه ازمون ارشد اگه نخایم رفرنس بخونیم به نظرتون چیه؟
کسی ای چیزی بهتر راحت تر از رفرنسا اگه میشناسه یا اینجا یا تو خصوصی بهم پیام بده
ممنون میشم
 

henri

New member
بهترین مناهبع یا ها واسه ازمون ارشد اگه نخایم رفرنس بخونیم به نظرتون چیه؟
کسی ای چیزی بهتر راحت تر از رفرنسا اگه میشناسه یا اینجا یا تو خصوصی بهم پیام بده
ممنون میشم

برای علوم میگی یا بهداشت ؟؟/
من پوران و مدرسان رو میدونم خوبه
 
بالا