با لیسانس میکروبیولوژی آزاد و ارشد قارچ پزشکی دولتی میشه دکتری رو دانشگاه دولتی خوند.

mr1371

New member
سلام با احتمال50-50شدن مصاحبه دکتری با لیسانس میکروب دانشگاه آزاد و ارشد قارچ پزشکی دانشگاه تهران .....به مقطع لیسانس من که دانشگاه آزاد بوده آیا گیر میدهند ....ومانع از قبولی من در دکتری میشود ...من دوسال دیگه کنکور دکتری دارم....اگر پاسخ بدهید ممنون میشوم......وآیا بودن با این شرایط وقبول شده باشند؟
 
بالا