اﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺩاﺭﻭﻳﻲ

maryamns

New member
ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺩاﺭﻭﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻪ ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺰﻭﻩ ﻣﻨﻮ. اﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ
 
ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺩاﺭﻭﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻪ ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺰﻭﻩ ﻣﻨﻮ. اﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

سلام. من رتبه 7 شیمی دارویی شدم. یه سری و کتاب دارم میخوام اونارو بفروشم.خیلی هاشونو هم هدیه میدم به کسی که بخواد بخره.
اگه کسی مایل بود پیام بده.
 

sosan70

New member
سلام از این منابع ندارین؟؟؟

تمام مباحث شیمی آلی

مک موری، آخرین چاپ

روش های تجزیه دستگاهی
1. تمام مباحث کروماتوگرافی و طیف سنجی دکتر عباس شفیعی، آخرین ویرایش (1373)

2. تمام مباحث نگرشی بر طیف سنجی Pavia Lampman and Kriz ترجمه دکتر برهمن موثق، آخرین ویرایش (1379)
 
سلام از این منابع ندارین؟؟؟

تمام مباحث شیمی آلی

مک موری، آخرین چاپ

روش های تجزیه دستگاهی
1. تمام مباحث کروماتوگرافی و طیف سنجی دکتر عباس شفیعی، آخرین ویرایش (1373)

2. تمام مباحث نگرشی بر طیف سنجی Pavia Lampman and Kriz ترجمه دکتر برهمن موثق، آخرین ویرایش (1379)
سلام
دقیقا نمیدونم اینا چه منابعی هستن!
اگه کسی قصد خرید داره با این شماره تماس بگیره
7 4 0 0 5 5 3 7 3 9 0
 
بالا