اهداي بينايي به ميليون*ها نابينا با پروتز شبكيه ساخت دانشمندان

waria

New member
3


دانشمندان با استفاده از كاشت پروتز شبكيه موفق شدند بينايي را به موش*هاي نابينا بازگردانند.


به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موفقيت مي*تواند براي ميليون*ها نابينا در سراسر جهان اميدواركننده باشد.

بينايي اين موش*ها به اندازه*يي رضايتبخش بود كه قادر به تشخيص چهره يك نوزاد، بسياري از جزئيات يك صحنه در پارك و ردگيري يك تصوير متحرك بودند.

دانشمندان از عينك*هاي هاي*تك مجهز به يك دوربين ريز و نه عمل جراحي استفاده كردند.

شيلا نيرنبرگ، دانشمند عصب*شناس از كالج پزشكي كرنل در نيويورك اميدوار است در آينده اين رويكرد را در مورد بيماران انساني به كار برد.

نخستين كساني كه از اين تكنيك بهره مي*برند، آن*هايي هستند كه از انحطاط ماكولاي مرتبط با سن رنج مي*برند. اين عارضه شايع*ترين عامل نابينايي در سنين بالا است.


دانشمندان پيشتر از تراشه*هاي قابل كاشت براي بازيابي بينايي استفاده كرده*اند اما دكتر نيرنبرگ معتقد است كه روش وي تصوير واضح*تري را موجب مي*شود و بينايي فرد را به وضعيت نرمال نزديك مي*كند.

هنگام مشاهده يك آيتم، نور بر روي سلول*هاي موجود در شبكيه چشم (فيلم موجود در پشت چشم) مي*افتد و پس از تبديل به سيگنال*هاي الكتريكي براي پردازش به شكل تصوير به مغز فرستاده مي*شود. در آن*جا اين سيگنال*ها براي يك الگو مانند اشيا مختلف رمزگذاري مي*شوند. اين محققان بر روي كدگذاري دقيق اطلاعات در مغز نيز تمركز كرده*اند.

در انحطاط ماكولاي چشم سلول*هاي شبكيه گيرنده نور مي*ميرند و اين امر موجب مي*شود كه اطلاعات كمتري به مغز ارسال شود و در نتيجه بينايي نيز از بين برود.

تكنيك نيرنبرگ راهي فرعي براي ارسال مستقيم اطلاعات رمزگذاري شده به مغز است. نتيجه اين امر توليد تصاويري واضح*تر از تصاوير ارائه شده در مقايسه با تصاوير توليد شده توسط ابزار موجود است كه صرفاً بر روي تجمع نور و ارسال داده به مغز تمركز مي*كنند.

آزمايشات بر روي موش*ها نشان داده كه تكنيك مزبور بينايي نزديك به نرمال توليد كرده است.

نيرنبرگ هم*اكنون در حال درك كدگذاري براي چشم ميمون*هاست. به اين دليل كه چشم انسان نيز به همان كد متكي است. نخستين آزمايشات بر روي انسان تا يك يا دو سال آينده صورت خواهند گرفت و در صورت ايمن بودن، تكنيك مزبور پنج تا هفت سال آينده معمول خواهد شد.

وسيله مورد استفاده اين دانشمند،اطلاعات موجود در خط بينايي را گرفته و با استفاده از پردازشگر به اندازه يك گوشي موبايل آن را به كد مورد استفاده براي مغز تبديل مي*كند. اين كد سپس توسط يك ميني*پروژكتور موجود در عينك*ها به جرقه*هايي از نور تبديل مي*شود.

جرقه*هاي نور به نوبه خود سلول*هاي موجود در پشت شبكيه را فعال مي*كنند. اين سلول*ها اطلاعات كدگذاري شده در پالس*هاي نور را به مغز مي*فرستند. در اين شيوه همچنين يك جفت عدسي نيز براي ايجاد سلول*هاي ارسال كننده داده حساس به جرقه*هاي نور نياز است.

اين نخستين ايمپلنت پروتز شبكيه است كه پتانسيل اهداي بينايي نرمال يا نزديك به نرمال را به فرد نابينا مي*دهد.

انحطاط ماكولاي چشم تاكنون بر 500 هزار انگليسي تاثير گذاشته و انتظار مي*رود اين رقم تا 25 سال آينده سه برابر شود.


جزئيات اين دستاورد علمي در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences انتشار يافت.
 
بالا