:::انیمیشن های ویروس

شفق بانو

New member
انیمیشنهای آموزشی برای درک بهترساختار وعملکرد ویروس ها

برای مشاهده انیمیشن برروی لینک مورد نظر کلیک کنید.

تهیه واکسن
images

ورود به کپسید

باکتریو فاژ لامبدا
 
بالا