استفاده از ربات نظافت کننده برای کاهش عفونت بیمارستانی

maxin

Well-known member
بیمارستان، یکی از مکان هایی است که پاکیزگی باید به بهترین نحو در آنجا رعایت شود. این نظافت به منظور ضدعفونی کردن محیط های بیمارستانی و برای کاهش ابتلای بیماران به بیماری های عفونی صورت می گیرد...


با اینحال، و با وجود استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی کننده های قوی، باز هم آمار مرگ و میر بر اثر عفونت بالاست. در اروپا سالانه ۳۵ هزار نفر بر اثر عفونت های بیمارستانی می میرند. این میزان در آمریکا سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر است.

محققان آمریکایی برای یافتن راهی به منظور افزودن بر ظریب ایمنی بیمارستانی و کاستن از آلودگی موجود، راههای مختلفی را امتحان کرده اند. در مرکز تحقیقات و تکنولوژی هوستون، محققان، رباتی را طراحی و ساخته اند که فضای اتاق های بیمارستان را حتی در بخش های غیرقابل نفوذ و دور از دسترس ضدعفونی کند. این ربات که “ایکس انکس” نامگذاری شده، اشعۀ ماورای بنفش را به فضای اطراف ارسال می کند و با این روش، ضمن کشتن آلاینده های میکروبی، محیط را کاملا ضدعفونی می کند.

این محققان می گویند در بیمارستان هایی که از این ربات ضدعفونی کننده استفاده شده، میزان آلودگی و عفونت محیط بیمارستانی کاهش بسیاری داشته است.

یکی از پزشکان بیمارستان وستچستر با ابراز رضایت از این ربات می گوید: “ما در این بیمارستان با کاهش عفونت محیطی و بیماری های ناشی از آن روبرو بوده ایم و بخش مهمی از آن در نتیجۀ استفاده از این ربات ماورای بنفش بوده است.”

با استفاده از این ربات، ضمن آنکه اتاق های بیمارستان زودتر و بهتر ضدعفونی می شوند، بیماران نیز از عفونت بیشتر در امان هستند. برای ضدعفونی کردن یک بیمارستان با ۱۲۰ تخت، تنها دو ربات ایکس انکس کفایت می کند. بهای هر ربات، ۷۰ هزار یورو برآورد شده و هنوز به طور کامل وارد بازار نشده است. محققان می گویند برای تکمیل بیشتر آن نیاز به آزمایش های بیشتری است تا این ربات برای رساندن عفونت های بیمارستانی به حداقل میزان آن، کاملا آماده شود.
 
بالا