از چه کسی سوال پزشکی بپرسم ؟

مرگ

New member
سلام
من عضو سایت شدم تا جوب چند تا سوال پزشکی رو بگیرم
از چه می تونم کسی بپرسم ؟
لطفا کمکم کنید
 

pashmak

New member
سلام
من عضو سایت شدم تا جوب چند تا سوال پزشکی رو بگیرم
از چه می تونم کسی بپرسم ؟
لطفا کمکم کنید

یا خوده خدا این اسمت عوض کن خو

- - - Updated - - -

سلام
من عضو سایت شدم تا جوب چند تا سوال پزشکی رو بگیرم
از چه می تونم کسی بپرسم ؟
لطفا کمکم کنید

یا خوده خدا این اسمت عوض کن خو
 
بالا