ارتباط یوگا و عشق

arjenakm

New member
jlo2ed2uh9ali4i7f9ck.png

تمام آن چیزی که کل زندگی انسان ها را در بر می گیرد و تشکیل می دهد هیچ چیز نیست جز عشق: در مرحله ی اولیه عشق بدنی(جسمانی) رشد می کند و در مرحله ی نهایی عشق کامل و جامع رشد و بالندگی می یابد و این عشق در همه حال قابل تغییر و تاثیر پذیر است.

اگر بخواهیم عشق را به عنوان یک عنصر ارزیابی کنیم باید گفت نیرویی است،‌که ما آن را عشق می نامیم و شکوفه های آن بستگی به رشد و موقعیت انرژی در بدن دارد.
عشق قوی ترین انرژی در وجود انسان است .فقط از طریق همین قدرت است که می توان آسان ترین فعالیت ها را به اجرا در آورد.
و البته قبل از این که انسان بخواهد تمام دنیا و کائنات را بشناسد و به آن مهر بورزد ،باید تمرین کند که اول خودش و کوچکترین چیزها و کارهایی که در طول روز می بیند و انجام می دهد، عشق بورزد و دوستان و خانواده اش را دوست بدارد و نیروی عشق را به این موارد معطوف سازد.

اگر شما نور عشق را به تمام جهانیان بتابانید ، می توانید جهان را زیبا و زیبا تر سازید.شما در این بین هیچ انرژی از دست نخواهید داد، بلکه انر‌‌ژی جدید و نویی را به دست خواهید آورد.
یوگا و تمرینات منظم آن کمک می کند تا نیروی عشق را در خود بیدار نگه دارید و تمام زخم های گذشته را به دست فراموشی بدهید.به شما قدرت حلالیت بوسیله عشق بدهد و نوعی انرژی ارتباطی میان خود و دیگران برقرار کنید.

تنها برای مدتی یوگا را با عشق تجربه کنید تا نیروی بی مانند آن را خود ادراک کنید.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: zErOOn3
بالا