آیا برای تشکیل حیات، واقعا به dna نیاز هست؟

Hamidvet

New member
به گزارش ایسنا، آنزیم‌های مصنوعی جدید از مولکول‌هایی تشکیل‌ شده‌اند که در طبیعت یافت نمی‌شوند و قادر به ایجاد واکنش‌های شیمیایی در آزمایشگاه هستند. یافته‌های جدید مبنی بر بررسی‌های پیشین تیم تحقیقاتی بود که در آن‌، محققان مولکول‌های مصنوعی موسوم به XNAs را تولید کرده بودند و این مولکول‌ها می‌توانستند مانند DNA، اطلاعات ژنتیکی را دخیره یا منتقل کنند.

در تحقیق جدید، تیم علمی با استفاده از این مولکول‌ها به عنوان بلوک‌های سازنده، آنزیم‌های مصنوعی موسوم به XNAzymes را خلق کردند که واکنش‌های ساده مانند برش‌دادن یا متصل‌کردن قطعات کوچک ‌RNA را (درست مانند آنزیمی‌های طبیعی) نیرودهی می‌کنند. تا پیش از این تصور می‌شد DNA و RNA تنها مولکول‌هایی هستند که همراه با پروتئین‌ها اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می‌کنند و همچنین قادر به تولید آنزیم هستند. با این حال، تحقیق جدید نشان می‌دهد جایگزین‌های ممکنی برای مولکول‌های طبیعی وجود دارند که می‌توانند فرآیندهای کاتالیزوری مورد نیاز برای حیات را پشتیبانی کنند.

DNA21.jpg


دانشمندان بر این باورند تولید DNA مصنوعی در گذشته و آنزیم‌های مصنوعی جدید از بلوک‌های سازنده‌ موجود در طبیعت، این احتمال را مطرح می‌کند مبنی بر این که چنانچه حیات بر روی سیارات دیگر وجود داشته باشد، شاید از مجموعه کاملا متفاوتی از مولکول‌ها به وجود آمده باشد و این موضوع تعداد سیارات احتمالی میزبان حیات را افزایش می‌دهد. آنزیم‌های تولیدشده XNAzymes قادر به سرعت‌دهی واکنش‌های ساده مانند برش‌دادن و متصل‌کردن رشته‌های RNA در لوله آزمایشگاهی هستند. یکی از این آنزیم‌ها حتی می‌تواند به رشته‌های مولکول‌های XNA ملحق شود و چنین موضوعی نشان‌دهنده یکی از نخستین گام‌ها برای خلق یک سیستم زنده است.

چون آنزیم‌های مصنوعی XNAzymes بسیار باثبات‌تر از آنزیم‌های طبیعی هستند، دانشمندان معتقدند این مولفه‌ها می‌توانند در طراحی درمان‌های جدید برای طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها شامل سرطان‌ها و عفونت‌های ویروسی به کار روند. این بیماری‌ها از فرآیندهای طبیعی بدن برای ریشه‌دوانیدن استفاده می‌کنند. جزئیات این دستاورد علمی در نشریه Nature قابل‌مشاهده است.
 
بالا