آیاتی تامل برانگیز

bioshimi93

New member
اگر هر زنی به آیه:
(ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن)
ایه 31 سوره مبارکه نور
عمل می کرد،دیگر زنی با این وضعیت بیرون نمی آمد و برای غیر شوهرش آرایش نمی کرد.

اگر هرکسی به آیه:
(واغضض من ابصارهم)
آیه 31 سوره مبارکه نور
عمل می کرد، دیگر کسی به نامحرم نگاه نمی کرد.

اگر هر دختر و پسر نوجوانی به آیه:
(ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله)
آیه 33 سوره مبارکه نور
عمل می کرد، دیگر به بهانه نداشتن موقعیت ازدواج، گناه نمی کردند و صبر می کردند تا خدا از فضلش به آنها همسری بدهد.


اگر هر کسی به آیه:
(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین ءامنوا لهم عذاب الیم)
آیه ی 19 سوره مبارکه نور
توجه می کرد،دیگر کسی دوستش را به گناه دعوت نمی کرد و برای هم فیلم و عکس ناﻣﻨﺎﺳﺐ نمی فرستادن تا علاوه بر خودشان دیگران را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻴﺎﻧﺪاﺯد. 
آخرین ویرایش:
بالا