آيا عزاداري براي امام حسين عليه السلام‌ بدعت است؟

مجید دیجی

مدیر بخش
آفرین عالی بود...
امیدوارم افراد بی منطق با مطالعه این مطالب دست از جاهلیت های کور کورانه و متعصبانه خودشون بردارن و با منظق و علم به دین نگاه کنند .
 
بالا