آموزش پزشکی: راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی بعضی از بیماریهای مهم

yara

New member
در راستای رسالت آموزشی جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء محترم برخی از مباحث مهم آموزشی در قالب فایل PDF

به شرح زیرتهیه شده جهت استفاده ازمطالب لطفا فایل پیوست را دانلود فرمایید:۱-راهنمای کشوری مبارزه با سل

۲-دستور العمل درمان مالاریا در ایران

۳-برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی

۴-راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو- CCHF

۵-بی اختیاری ادراری

۶-راهکار طبابت بالینی خونریزی گوارشی فوقانی

۷- راهکار طبابت بالینی بیماری های ترومبو آمبولیک وریدی

۸- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی سنکوپ

۹-راهکار طبابت بالینی ارزیابی بیماران با رفتار خودکشی

۱۰-راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان سینوزیت

۱۱-راهکار طبابت بالینی اولین تشنج ژنرالیزه بالغین

12- راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان پنومونی اکتسابی از اجتماع

۱۳-راهکار طبابت بالینی فارنژیت

۱۴- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی اوتیت مدیا

۱۵- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی استئوآرتریت زانو در بالغین

۱۶_ راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی درد گردن

۱۷_ راهکار طبابت بالینی احتلال افسردگی عمده

۱۸- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی کم کاری تیرویید

۱۹- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی سردرد

۲۰-راهکار طبابت بالینی مراقبت های فوری قلبی -ریوی – CPR

دانلود فایل ضمیمه


منبع: ISGP.ir
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mw.ashel

diseases

Well-known member
در راستای رسالت آموزشی جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء محترم برخی از مباحث مهم آموزشی در قالب فایل PDF

به شرح زیرتهیه شده جهت استفاده ازمطالب لطفا فایل پیوست را دانلود فرمایید:۱-راهنمای کشوری مبارزه با سل

۲-دستور العمل درمان مالاریا در ایران

۳-برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی

۴-راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو- CCHF

۵-بی اختیاری ادراری

۶-راهکار طبابت بالینی خونریزی گوارشی فوقانی

۷- راهکار طبابت بالینی بیماری های ترومبو آمبولیک وریدی

۸- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی سنکوپ

۹-راهکار طبابت بالینی ارزیابی بیماران با رفتار خودکشی

۱۰-راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان سینوزیت

۱۱-راهکار طبابت بالینی اولین تشنج ژنرالیزه بالغین

12- راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان پنومونی اکتسابی از اجتماع

۱۳-راهکار طبابت بالینی فارنژیت

۱۴- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی اوتیت مدیا

۱۵- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی استئوآرتریت زانو در بالغین

۱۶_ راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی درد گردن

۱۷_ راهکار طبابت بالینی احتلال افسردگی عمده

۱۸- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی کم کاری تیرویید

۱۹- راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی سردرد

۲۰-راهکار طبابت بالینی مراقبت های فوری قلبی -ریوی – CPR

دانلود فایل ضمیمه


منبع: ISGP.irیه چندتاییشو نداشتم ... عالی بودن ...
ممنون از زحمتی که کشیدین ...
 
بالا