آموزش ضربات دست در ورزش کاراته

mashzahra

New member
سوتو اوکه (Soto Uke)
521990_lGphyopl.gif


سوتواوکه یک تکنیک دفاعی در کاراته است که برای دفاع از حملات وارده به قسمت میانی بدن استفاده می شود. چودان سوتو اوکه "دفاع از قسمت میانی بدن از خارج" ترجمه شده است [1].

برای اجرای صحیح این دفاع دست دفاع کننده را بالا آورده و پشت سر قرار می دهیم و دست عکس العمل را در جلوی سینه نگاه می داریم. با حرکت چرخشی مچ و آرنج ضربه حریف به قسمت میانی بدن را به منتهی الیه خارج بدن دفع می نماییم. پس از دفع ضربه و کامل کردن عکس العمل زاویه بدن در وضعیت 45 درجه قرار گرفته و زاویه دست نیز از قسمت بیرونی با خط افقی که از آنج رسم می شود 45 درجه خواهد بود[2] .

نکته: چرخش لگن در این دفاع بسیار مهم است. به منظور منحرف کردن کامل حمله حریف مطمئن شوید که دفاع در منتهی الیه خارج بدن به پایان برسد[3] .

[1] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از

[2] کتاب کیوکوشین کای کاراته

[3] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از Untitled Document

گدان بارای (Gedan barai)

521990_Ur9QhhyU.gif


برای اجرای این دفاع دست اوکه را کنار صورت قرار می دهیم بطوریکه آرنج خم و رو به پائین قرار گرفته باشد. در این حالت دست عکس العمل را بصورت کشیده حالت می دهیم. در اینجا دست ها حرکت مخالف یکدیگر را انجام داده و با بازشدن دست اوکه ضربه را به بیرون بدن هدایت می نمائیم. زاویه بدن در نهایت بصورت 45 درجه قرار خواهد گرفت[1].

این تکنیک نشان دهنده نکته بسیار مهمی است، در کونگ فو آن را زیاد می بینید اما در کاراته به آن اندازه رایج نیست. بعد از اجرای گدان بارای چگونه می توانیم با همان دست مشت بزنیم؟

روش سنتی، ثابت کردن کامل دست، عقب کشیدن آن و شروع مشت زدن از نقطه آغاز است (نزدیک زیربغل). به هر حال این بسیار آهسته و انرژی گیر است .

روش رزمی ادامه دادن گدان بارای، چرخش دست (انگشت کوچک به سمت پایین، انگشت شست رو به بالا همانند تصویر)، اما تقریبا بدون حرکت رو به عقب است.


در عوض، لگن شما یک حرکت قدرتمند " عقب - جلو" ایجاد می کند و شانه ها را به سرعت به سمت عقب و سپس رو به جلو حرکت داده و ضربه مشت بسیار قدرتمندی را ایجاد می کند.

احتیاط: اگر تکنیک به اندازه کافی صاف نباشد، و یا اگر بدن به خوبی گرم نشده باشد به آسانی می توانید به عضلات کمرتان آسیب بزنید[2].منابع:

[1] کتاب کیوکوشین کای کاراته

[2] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از Free Karate lessons online.

521990_h2lwkrTv.gif


جودان اوکه

جودان اوکه (دفاع از قسمت فوقانی بدن)


کاربرد جودان اوکه دفا ع از سر و صورت در برابر حملات مستقیم مشت و یا ضرباتی که بصورت عمودی از بالا وارد می شوند می باشد. برای انجام این دفاع دست عکس العمل را داخل سینه بصورت عمودی و دست اوکه را روی آن بصورت افقی قرار می دهیم.آموزش کاراته سپس با استفاده از چرخش مچ و آرنج دست اوکه را بصورت بالا رونده همزمان با حرکت رو به عقب دست عکس العمل به حرکت در می آوریم و در انتها با جهت بدن در زاویه 45 درجه ضربه حریف را دفاع می کنیم.

زاویه ساعد با یک خط فرضی افقی که از آرنج رسم می شود 45 درجه است .

چنانچه اگر ضربه ای بصورت عمودی با ساعد برخورد نماید علاوه بر خنثی نمودن قدرت ضربه، آنرا به خارج از بدن نیز هدایت می نماید.


منبع: کتاب کیوکوشین کای کاراته

شوتو سوتو هیزو اوچی

شوتو سوتو هیزو اوچی (ضربه با تیغه دست به پهلو)
521990_6lEOkX8o.gif


عکس العمل سازی این ضربه همانند شوتو گانمن سوتو اوچی می باشد . و سپس ضربه را مقابل پهلو طوری که از بدن کاملا رد گردد انجام دهید .

منبع : کتاب کیوکوشین کاراته
شوتو ساکوتسو اوچی کومی
شوتو ساکوتسو اوچی کومی (ضربه فشاری به قسمت ترقوه)


اجرای صحیح این ضربه به طور مستقیم و عکس العمل سازی کامل صورت می پذیرد و بهتر است در انتها از مچ دست عمل کننده جهت اصابت ضربه با قسمت شوتو استفاده شود .
 

Nr1

Well-known member
اینو واقعا خوشم اومد... من کمربند دان دو کیوکوشین ماتسوئیم:a2d3:..... خوشم اومد big likeeeeeeeee...:thumbsupsmileyanim:
 
بالا