آغاز بکار روش جدید درخواست مقالات و کتب الکترونیک

admin

Active member
پرسنل مدیریت
مرحله اول: مراجعه به انجمن درخواست مقالات


مرحله دوم : ایجاد یک موضوع جدید با عنوان مقاله درخواستی
مثال:

darkhast-maghale.png

مرحله سوم: حداکثر پس از یک روز کاری، از سوی مدیران این بخش لینک خرید آن مقاله در همان موضوع(ایجاد شده از طرف شما) قرار می گیرد.


توجه مهم: درخواست هایی که در قالب یک موضوع جدید مطرح نشوند و یا اینکه در زیر مجموعه غیرمرتبط ایجاد شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
بالا