آشنایی با رشته زیست کش یا Biocide

مجید دیجی

مدیر بخش
بیوسید ماده شیمیایی و یا میکروارگانیسم است که می تواند باعث ارائه بی ضرر، و یا اعمال اثر کنترل بر روی هر ارگانیسم مضر با استفاده مواد شیمیایی و یا بیولوژیکی شود. معمولا در استفاده پزشکی ، کشاورزی ، جنگلداری ، و صنعت استفاده گسترده دارد .
مواد Biocidal و محصولات نیز به عنوان عوامل ضد رسوب و یا مواد ضد عفونی کننده : کلر، برای مثال ، به عنوان یک بیوسید در تصفیه آب صنعتی اما به عنوان یک ضد عفونی کننده در استخرهای شنا استفاده می شود. بسیاری از آفت کش ها مصنوعی هستند، اما یک از آفت کش ها طبیعی، مشتق شده ، به عنوان مثال، باکتری ها و گیاهان مصنوعی نیستند ...
بیوسید می تواند:
آفت کش ها : این شامل قارچ کش ، علف کش ها ، حشره کش ها ، کشنده های خزه ها ، molluscicides ، miticides و جونده کش .
ضد میکروبی : این شامل germicides ، آنتی بیوتیک ، آنتی باکتریال ، ضد ویروس ، ضد قارچ ، antiprotozoals و antiparasites و همچنین اسپرم کش ( درکاپوت یا کاندوم )
 

مجید دیجی

مدیر بخش
کاربرد :

Biocides can be added to other materials (typically liquids) to protect them against biological infestation and growth. For example, certain types of quaternary ammonium compounds (quats) are added to pool water or industrial water systems to act as an algicide, protecting the water from infestation and growth of algae. It is often impractical to store and use poisonous chlorine gas for water treatment, so alternative methods of adding chlorine are used. These include hypochlorite solutions, which gradually release chlorine into the water, and compounds like sodium dichloro-s-triazinetrione (dihydrate or anhydrous), sometimes referred to as "dichlor", and trichloro-s-triazinetrione, sometimes referred to as "trichlor". These compounds are stable while solids and may be used in powdered, granular, or tablet form. When added in small amounts to pool water or industrial water systems, the chlorine atoms hydrolyze from the rest of the molecule forming hypochlorous acid (HOCl) which acts as a general biocide killing germs, micro-organisms, algae, and so on. Halogenated hydantoin compounds are also used as biocides.​
نوآوری استفاده از مس و آلیاژهای آن ( برسس ، برنز ، مس نیکل و مس-نیکل روی، و دیگران) به عنوان سطوح biocidal برای از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها ( باکتری E. coli O157: H7، متی سیلین مقاوم به استافیلوکوکوس اورئوس ( MRSA )، اورئوس ، کلستریدیوم سخت ، آنفلوآنزا ، آدنو و قارچ ).

سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده استفاده از فلز مس را تایید کرده است آلیاژهای مس ضد میکروبی که کشتن : ای کولی O157: H7، متی سیلین مقاوم به استافیلوکوکوس اورئوس ( MRSA )، اورئوس ، aerogenes انتروباکتر، و سودوموناس آئروژینوزا در کمتر از 2 ساعتاز تماس را انجام می دهد ...


نکته : در پانسمان های جدید زخم بستر از فلز مس هم استفاده می شود ....
 

مجید دیجی

مدیر بخش
Hazards and environmental risks

Because biocides are intended to kill living organisms, many biocidal products pose significant risk to human health and welfare. Great care is required when handling biocides and appropriate protective clothing and equipment should be used. The use of biocides can also have significant adverse effects on the natural environment. Anti-fouling paints, especially those utilising organic tin compounds such as TBT, have been shown to have severe and long-lasting impacts on marine eco-systems and such materials are now banned in many countries for commercial and recreational vessels (though sometimes still used for naval vessels).

Disposal of used or unwanted biocides must be undertaken carefully to avoid serious and potentially long-lasting damage to the environment.

- - - Updated - - -

این مطالب فقط جهت ارتقاع اینترنت فارسی نوشته شده است ...
 
بالا