آدمایی که دنیا رو زیباتر نشون میدن....

نوتر

New member
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه!

مثل آن راننده تاکسی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو بر نمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدمهایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدمهای پيامكهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پيامكهای پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدمهایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.

آدمهایی که اگر توی تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.


همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…
 
آخرین ویرایش:

majede

New member
زندگی شوق رسیدن به همان فرداییست
که نخواهد امد
تو نه در دیروزی
و نه در فردایی
ظرف امروز پر از بودن توست
زندگی را دریاب!​
 

آتشین

Well-known member
گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟

گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است

 

TaTi

مدیر بخش
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه!

مثل آن راننده تاکسی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو بر نمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدمهایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدمهای پيامكهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پيامكهای پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدمهایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.

آدمهایی که اگر توی تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.


همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…

........ و آدم هایی که همیشه ، نوشته های "شما" را خوانده و نخوانده با فشردن Like پر مخاطب می کنند...!!!


- - - Updated - - -

زندگی یک پژواک است...!
هرآنچه که می فرستید ، باز می گردد!
هرآنچه که می کارید ، درو می کنید...!
هر آنچه که می دهید ، می گیرید!
هرآنچه که در دیگران می بینید ، در شما وجود دارد!!!
یادتان باشد زندگی یک پژواک است...
همیشه به سمت شما باز می گردد!
پس همیشه خوبی کنید...
 
آخرین ویرایش:

athar

New member
روزی مردی برای خود خانه ای بزرگ و زیبا خرید که حیاطی بزرگ با درختان میوه داشت. در همسایگی او خانه ای قدیمی بود که صاحبی حسود داشت که همیشه سعی میکرد اوقات او را تلخ کند و با گذاشتن زباله کنار خانه اش و ریختن آشغال آزارش میداد. یک روز صبح خوشحال از خواب برخاست و همین که به ایوان رفت دید یک سطل پر از زباله در ایوان است. سطل را تمیز کرد، برق انداخت و آن را از میوه های تازه ورسیده حیاط خود پر کرد تا برای همسایه ببرد. وقتی همسایه صدای در زدن او را شنید خوشحال شد وپیش خود فکر کرد این بار دیگر برای دعوا آمده است. وقتی در را باز کرد مرد به او یک سطل پر از میوه های تازه و رسیده داد و گفت: "هر کس آن چیزی را با دیگری قسمت میکند که از آن بیشتر دارد..."
 

ketabsabz

Well-known member
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه!

مثل آن راننده تاکسی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو بر نمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدمهایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدمهای پيامكهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پيامكهای پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدمهایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.

آدمهایی که اگر توی تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.


همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…


واقعا خیلی زیبا بود :riz304:لذت بردن از زنگی به همین سادگیه ما خیلی به خودمون سخت میگیریم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: marzi ba

باران4

New member
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه!

مثل آن راننده تاکسی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو بر نمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدمهایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدمهای پيامكهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پيامكهای پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدمهایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.

آدمهایی که اگر توی تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.


همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…

خیلی رویایی وزیباس
حیف که دنیای واقعیه ما این قدر زیبا نیست ویه همچین آدماخیلی خیلی خیلی کم یاب شدن تقریبن رو به انقراضن
 

باران4

New member
زندگی

نمدونم چرا گاهی دنیا من رو از همه ی زیبایی هاش محروم میکنه زندگی سخت میشه و سخت تر
به قول شجریان
زندگییییییییییی چیست خون دل خوردن
زیر دیوار آرزو مردن
زیر دیوار آرزو مردن
 

mohana

Well-known member
3911176_b.jpg


آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را
بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد،
مسئولیت دارد…

ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی،
دوست داشتن واقعی را میفهمی…
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی…
تا تو شاد باشی…
آزارت نمیدهد…
دلت را نمیشکند….
من این دوست داشتن را می ستایم…!!!!
 

zahra.9003

New member
آدمی را دیدم که با سایه ی خود درد دل میکرد............
چه رنجی میکشد آن آدم، وقتی هوا ابریست..............
 

نوتر

New member
آدمهایی هستند که

بودنشون

حتی مجازی

به آدم آرامش می ده !

دوستی شون برات

حقیقی می شه

و یهو می شن یه قسمتی از زندگیت!

آدمایی هستن

که با تمام مجازی بودنشون ،

سهم بزرگی

تو حقیقت دوستی های تو دارن!

قدرشونو بدونیم
:riz304::riz304::riz304::riz304:
 

marzi ba

Well-known member
به گمانم بزرگترين دارايي زندگي آدميزاد همين دوست هاي مجازي و دوست هاي واقعي هستند...
همين دوست هايي كه برايت پيغام ميگذارند..
كه اعلام مي كنند حواس شان به تو هست...
همين دوست ها كه با دو سه خط پيغام نشان مي دهند چه قدر دلشان پي تو دل تو و رد توست
كه چه قدر خوب تو رو را مي خوانند...
همين دوست ها كه پيگيرند...
كه نباشي دلگيرند..
وقت هايي دو سه خط شعر مي فرستند...
كه بداني خودت.. وجودت..خوب بودن حال . احوالت براي كسي مهم است..
ادميزاد چه دلخوش مي شود
گاهي با همين دو سه خط نوشته دو سه خط پيغام از دوستي آن سر دنيا
حس شيريني ست كه بداني بودنت براي كسي اهميت دارد نبودن كسي را غمگين مي كند
وقت هايي هست كه مي فهمي حتي اگر دلت پردرد است بايد بخندي و شاد باشي تا دوستت را غمگين نكني
خواستم بگويم كه چقدر اين دارايي هاي زندگي ام اين دوستان ديده و ناديده برايم پر ارزش اند
كه چه قدر خوب است دارمشان

:riz304::riz304::riz304:
 

M@RY@M

New member

Friends........They love you. دوستان...... تو را دوست می دارند
But they're not your lover اما معشوق تو نیستند
They care for you, مراقب تو هستند
But they're not from your family اما از اقوام تو نیستند

They're ready to share your pain, آنها آماده اند تا در درد تو شریک بشوند
But they're not your blood relation. اما آنها بستگان خونی تو نیستند

They are........FRIENDS! !!!! آنها...... دوستان هستند

A True friend...... . یک دوست واقعی

Scolds like a DAD.. همانند پدر سخت سرزنشت میکند

Cares like a MOM.. همانند مادر غم تو را می خورد

Teases like a SISTER.. مثل یک خواهر سر به سرت می گذارد

Irritates like a BROTHER.. مثل یک برادر ادای تو را در می آورد

And finally loves you more than a LOVER. و آخر اینکه بیشتر از یک معشوق دوستت می دارد
 

leylii

New member
دوستی برای دوستی درد دل میکرد
خیالش راحت بود که این دوستی مجازیست!
اما غافل از اینکه آن سو چهر ه ای در هم رفته و صورتی بارانی شده
برای چه.........
دوست مجازی......
گاهی عجیب برای این مجازی هایم دست به دعا بر میدارم

یا من دیوانه ام...
یا قلبهای مجازی هم میتپند....
تقدیم به همه اونایی که اسمشون دوست مجازیه ولی دلاشون و دعاهاشون همیشه با من بوده وهست:rose::rose::rose:
 

khodaei

New member
فرازی از وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز...

همیشه آنچه را بگو که احساس می‏کنی و عمل کن به آنچه می‏ اندیشی. آه که اگر بدانم امروز آخِرین بار خواهد بود که تو را خفته می‏بینم با تمام وجود در آغوش می‏گرفتمت و خداوند را به خاطر اینکه توانسته ‏ام نگهبان روحت باشم شکر می‏گفتم. اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که تو را در حال خروج از خانه می‏بینم، به آغوش می‏کشیدمت. فقط برای آن که اندکی بیشتر بمانی، صدایت می‏زدم. آه اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که صدایت را می‏شنوم، فرد فرد کلماتت را ضبط می‏کردم تا بی‏نهایت ‏بار بشنومشان. آه که اگر بدانم این آخرین بار است که می‏بینمت فقط یک چیز می‏گفتم؛ دوستت دارم بی آنکه ابلهانه بپندارم تو خود می‏دانی.

همیشه یک فردایی هست و زندگی برای بهترین کارها فرصتی به ما می‏دهد، اما اگر اشتباه کنم و امروز همه ‏ی آن چیزی باشد که از عمر برای من مانده، فقط می خواهم به تو یک چیز بگویم؛ دوستت دارم، تا هیچ‏گاه از یاد نبری.

فردا برای هیچکس تضمین نشده است، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را می بینی که دوستشان داری، پس زمان از کف مده عمل کن، همین امروز شاید فردا هیچوقت نیاید و تو بی‏شک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند، یک آغوش، اما مشغولیت ‏های زندگی تو را از برآوردن آخرین خواسته ‏ی آنها بازدشتند.

دوستانت را حفظ کن و نیازت را به آن‏ها مدام در گوششان زمزمه کن، مهربانانه دوستشان داشته باش. زمان را برای گفتن یک متأسفم، مراببخش، متشکّرم و دیگر مهرواژه ‏هایی که می‏دانی از دست مده. هیچکس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی‏آورد، پس از خداوند خرد و توانایی بیان احساساتت را طلب کن تا دوستانت بدانند حضورشان تا چه حد برای تو عزیز است.
 
آخرین ویرایش:

bioshimi@

Well-known member
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه ی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد… چیزی شبیه یک بوسه!

مثل آن راننده تاکسی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو بر نمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدمهایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدمهای پيامكهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پيامكهای پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدمهایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.

آدمهایی که اگر توی تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.


همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…
زندگی زیباست....:riz304::riz304:
 

hamidehjoon

New member
ادمهایی که دنیا را زیباتر نشان می دهند
مادرم وقتی انیس تمام تنهایی هایم می شود و پدرم وقتی پناهگاه تمام دلتنگی هایم می شود
 

sara77

New member
آدمهایی هستند که

بودنشون

حتی مجازی

به آدم آرامش می ده !

دوستی شون برات

حقیقی می شه

و یهو می شن یه قسمتی از زندگیت!

آدمایی هستن

که با تمام مجازی بودنشون ،

سهم بزرگی

تو حقیقت دوستی های تو دارن!

قدرشونو بدونیم4::riz304:
بیا هی میگم قدر منو بدون نمیدونی که :motat:
رفع اسپم---------دوست مجازیه من بودنت را قدر میدانم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: نوتر
بالا