نتایح جستجو

  1. N

    نظرات شرکت کنندگان در مورد آزمون ارشد مامایی 2 تیر 91

    د ر مجموع خوب بود ولی من انچنان کامل نخوانده بودم[/b] فقط بچه ها یه لطفی بکنید اگر کسی رتبه اخرین فرد قبولی را می دانه بگه ممنون از بچ ه های با حال مامایی
  2. N

    ارشدمامايي

    کسایی که از درس فاصله گرفتن ومخوان از الان شروع کنند برای درس خواندن باید از چه روشی استفاده کنند تانتیجه بگیرند
بالا