نتایح جستجو

 1. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  منکه دارم سکته میکنم اصلا باورم نمیشه - - - Updated - - -
 2. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  آخه من پرستارم نمیتونستم شهر دیگه ای برم
 3. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  برا دوست شمام که 14 بود همینو نوشته ؟
 4. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  مرسی گلم امیدوارم درست شه وگرنه باید از شیراز پاشم برم تهران پیگیریش کنم
 5. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  من 29 بیوتکم نوشته پذیرفته نشده اید
 6. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  شما رشته و ظرفیتاتون چی بوده ؟ رتبتون چن بوده ؟
 7. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  میشه لطفا رشته و ظرفیت رشتتونو بگی؟ آخه برا منم همینجوری شده
 8. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  اعصابم ریخته بهم عامو چرا نمیزننش دیگه مردم:smiliess (7):
 9. shita

  شمارش معکوس برای اعلان اعلان نتایج کنکور ارشد بهداشت

  واقعا جدی میگید یا شوخی میکنید؟
بالا