نتایح جستجو

 1. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  دفترچه روخوندم متوجه نشدم.موندم چکارکنم .شروع کنم بخوندن ومی نشه کنکوردادزحمتام ودربره
 2. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  ی سوال دارم لطفاهروقت تونستیدجواب بدید.بچه هامن تازه فارغ التحصیل شدم یعنی اسفند93. من امسال برای93ارشدنمیدم ولی براسال دیگه میخوام حتما بدم.میشه سال بعدبدم یابایدبرم طرح ثبت نام کنم ؟؟؟اگرطرح ثبت نام کنم تواون زمانی که تونوبت هستم میتونم ارشدبدم؟؟
 3. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  بچه هاالان من چطوری برنامه بریزم همزمان ک بیمارستانم میرم؟؟تاکی چقدخونده باشم خوبه؟کی تموم کنم خوبه؟؟خستگی منم درنظربگیرید
 4. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  دقیقامن یکی رومیشناسم ارشدمیکروب داره استادهم نیست تازه ولی بسیاربسیاربسیارباسواده.کسای رومیشناسم کاردانی هستن ولی بسیارباسوادن.ب
 5. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  بچه هامن خیلی افت کردم.هیچی نلیتونم بخونم.دارم دیوانه میشم
 6. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  سلام.منکه تاالان نتونستم چیزی بخونم ازوقتی کارآموزی میرم.زودتربایدبخودم بیام.
 7. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  میگی خواب؟من اومدنی خسته هم باشم خوابم نمیبره
 8. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  بیمارستان ماخلوته ولی بازم نمیشه خوند.تمرکزنمیشه کرد.تادودقیقه تمرکزمیکنم مریض میادیاپرسنلص میان پیشم.بیشترازسه صفحه نتونستم بخونم اونجا
 9. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  :sad::sad:نکرانم.ارشدبرام خیلی مهمه.خیلی
 10. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  بچه هاواقعاباکارآموزی چطوری میشه درس خوند؟؟همش سرپاحسته میشم خیلی.ازطرفی هم همش حواسم ب ارشده دل بکارنمیدم خیلی.نمیرسم پیش ببرل درسارو.عقب افتادم
 11. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  منم امروزبیمارستان بودم وای وای چ پادردی گرفتم.خسته کوفته شدم.درسل نتونستم بخونم زیاد.
 12. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  منکه این چندروزافت کردم.نلیخونم خیلی.
 13. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  منکه ازسه شنبه کارآموزیم شروع میشه.تابعدازظهروقتم میره.خدابدادبرسه.
 14. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  دیروزامروزنخوندم چیزی.عقدداداشم بود.ازعصروقت داشتم براخوندن ولی آمادگی مغزی نداشتم.حوصله خوندن ندارم امروز
 15. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  دانشگاه ماب کارآموزی حساسه.خواستم بپیچونمش ولی فعگاک نشده.زنگم بهم نزدن ک کی برم.من براکارآموزی سعی کردم یجای خلوتوانتخاب کنم گ وقت داشته باشم بخونم
 16. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  جزوو مکاتبه ای چطوره؟زیساتش؟
 17. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  بنده هم ایمنی.زیست تاهمانندسازی ورونویسی برام جانیفته مطلب دیگه ای نمیخونم.بیوکربوهیدرات ها.زبان دوره تستای3تامهارت اول لزگی
 18. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  نسترن جون توکه دیروزپریروزفصل7لودیش بودی..جل الخالق.بسرعت نورداری پیش میریا.
 19. Z

  ▌ ✍ مطالعه گروهی ارشد ایمنی شناسی 94 ☜

  شانسوداری؟؟تواین هاگیرواگیری داداشم ازدواج کرد..نمیرسم بخونم تاشنببه.
بالا