نتایح جستجو

 1. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  من رتبم از شما خیلی کمتر شده به قبولی امیدوارم...شما چقد استرس دارید...نشد سال دیگه....
 2. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  دستگاه گرفته ما رو - - - Updated - - - یعنی چی دستگاه گرفته ما رو
 3. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  ون از منابع عوض کردنشون 3ماه مونده به ازمون.....این از وضع سوالاشون....این از کلید سوالاشون....من خودم داخلی رو حدود 60 پیش بینی میکردم الان به زور 42 بشه....اسیدوز dkaغلط شد دهیدراتاسیون زدم....و یکی دوتا دیگه که الان یادم نیست...کلا ما رو بازی گرفتن....دیگه دسهمون رو باید با شک و تردید...
 4. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  هر سال ی خواب برای بچه های پرستاری میبینن و ی قانون درست میکنن...نمیدونم کارمندان بیکار سنجش پزشکی جان پدرتون و جان مادرتون اگه بیکارید و کاری واسه انجام دادن ندارید برید شمال صفا...نمیدونم برید از بیکاری مگس بکشید...دیگه از جون ما چی میخاهید....سوالاتون مزخرف قوانینتون مزخرف...پذیرشتون...
 5. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  اون از منابع عوض کردنشون 3ماه مونده به ازمون.....این از وضع سوالاشون....این از کلید سوالاشون....من خودم داخلی رو حدود 60 پیش بینی میکردم الان به زور 42 بشه....اسیدوز dkaغلط شد دهیدراتاسیون زدم....و یکی دوتا دیگه که الان یادم نیست...کلا ما رو بازی گرفتن....دیگه درسمون رو باید با شک و تردید...
 6. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  اون از منابع عوض کردنشون 3ماه مونده به ازمون.....این از وضع سوالاشون....این از کلید سوالاشون....من خودم داخلی رو حدود 60 پیش بینی میکردم الان به زور 42 بشه....اسیدوز dkaغلط شد دهیدراتاسیون زدم....و یکی دوتا دیگه که الان یادم نیست...کلا ما رو بازی گرفتن....دیگه دسهمون رو باید با شک و تردید...
 7. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  سلام دوستان ....ی مشت بی شعور امثال طراحان سوال جمع شدن اونجا....ما رو به بازی گرفتن....و ی مشت نفهم مثل کارمندان سنجش پزشکی مفت خور اونجا کار میکنن...که روی اعصاب ما راه برن..پس به نظر من دیگه کازیش نمیشه کرد...یا مجاز میشین وقبول یا اینکه باید بشینیم برای سال بعد
 8. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  بابا مسعود 21 قبولی....هم مشهد هم تهران..همه رشته ها.....برو یکم بخاب....اینقدم استرس نده
 9. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  مهدی این درصدا و کارنامه ها چرته و الکی است...نزاردیگه من قبل تو دیدمشون....
 10. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  کودکان 13 شد داخلی 42 زبان 45 مادرنوزاد52 روان 40 بهداشت35 برای ویژه ایجوری شد....خدا کنه حداقل مجاز شم بتونم بینالملل بزنم
 11. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  من نمیدونم چرا کووکان رو گند زدم...بقیه درصدتم لین 40تا 50 است
 12. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  جالبه فقط ما چند نفر توو کل کشور اومدیم توو انجمن و بحث میکنیم پس چند هزار نفر دیگه کجان...خیالشون راحاه بالا زدن یا اشنا نیستن ..
 13. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  هرچی فکر میکنم میبینم واقعا حال و حوصله از اول دوباره یک سال خوندن رو ندارم
 14. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  کلا ما ایرانیا تووی همه چیز نامحرم هستیم و همه چیز باید محرمانه باشه..... - - - Updated - - - هرچی فکر میکنم میبینم واقعا حال و حوصله از اول دوباره یک سال خوندن رو ندارم
 15. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  اخه یکی نیست به این انترها بگه 3ماه مونده موقع اعلام کردن منابع امتحونی است....برای ویژه.....اصلا معلوم نیست میخان چطو ی حساب کنن رتبه ها و رشته ها رو در مجموعه پرستاری....ویژه هو چطور بقیه چطور...
 16. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  زبان رو گفتم بالای 60 میزنم شد 45 .....اخه مگه میشه تووی ی همچین امتحان مهم و ثرنوشت سازی بعد 10روز کلید بزارن و دق مرگمون کنن بعدش تووی همه درسها کلیدهای اشتباه....مهمتر اینکه اصلا توجه ای نمیکنن به اعتراضها...اونم از تا یخ امتحانشون که ی ماه اوردن جلو..اون از منابع ویژه که 3ماه مونده به امتحان...
 17. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  خدا کنه حداقل مجاز بین الملل ویژه بشم ..خسته شدم ی سال....یک سال میخونی بعدش چی سوال میدن و چی کلیدایی...واقعا من فک کنم خود طراحان سوال هم نمیدونن چی دیگه طرح کنن
 18. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  آخه کلید اشتباه میشه یکی دوتا نه اینکه همه درسا کلیدای اشتباه...کاش کاش کاش ی نماینده ای از سنجش این مطالب مارو میخوند...من جامعه رو با کلبدای و فرهیختگان 55 اوردم اینجا چی شد
 19. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  سلام من با این کلید هایی که سنجش زد همش غلط از آب در اومد...واقعا خیلی دوست دارم بدونم طراحان سوال کیا هستن.....واقعا به نظر من همه داوطلب ها رو به مسخره گرفتن با این سوالات مبهم و کلید های غلطشون...جوابها اکثرا سلیقه ای پاسخ داده شده....کی از شر این امتحان ارشد و سنجش راحت میشم نمیدونم...اینم...
 20. F

  نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

  من با کایدای درصدامو در اوردم گند زدم رفت...ولی فکر کنم جواباش درست حسابی نبود....زبانم شد 45 داخلی 40 نوزادان 52 روان 40 کودکان 31 جامعه 46 - - - Updated - - - کلید - - - Updated - - - کلید
بالا