نتایح جستجو

 1. sharook

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی...

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال خداوند جهان را طی یکسال در شش نوبت آفرید و در آخرین نوبت انسان را در طلیعه نوروز خلق کرد . میلاد بشریت و بهار طبیعت بر شما دوستان گرامی فرخنده و حضورتان تا ابدیت سبز و...
 2. sharook

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی...

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال خداوند جهان را طی یکسال در شش نوبت آفرید و در آخرین نوبت انسان را در طلیعه نوروز خلق کرد . میلاد بشریت و بهار طبیعت بر شما دوستان گرامی فرخنده و حضورتان تا ابدیت سبز و...
 3. sharook

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی...

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال خداوند جهان را طی یکسال در شش نوبت آفرید و در آخرین نوبت انسان را در طلیعه نوروز خلق کرد . میلاد بشریت و بهار طبیعت بر شما دوستان گرامی فرخنده و حضورتان تاابدیت سبز و پرفروغ باد .
 4. sharook

  ممنون که قبول کردین

  ممنون که قبول کردین
 5. sharook

  ممنونم که اد کردی عزیزم

  ممنونم که اد کردی عزیزم
بالا