نتایح جستجو

 1. S

  طرح سوال و جواب برای دوستان پرستار شاغل در بخش مراقبتهای ویژه/ مشکلات بالینی /...

  انجام سی تی مغز احتمال خونریزی مغزی ناشی از مصرف هپارین
 2. S

  طرح سوال و جواب برای دوستان پرستار شاغل در بخش مراقبتهای ویژه/ مشکلات بالینی /...

  نیازی به اینتوبه نیست. احتمال دارد به خاطر استفاده از هپارین در حین دیالیز دجار خونریزی مغزی و کاهش سطح هوشیاری شده باشد
 3. S

  آزمون msrt نهم مرداد

  ​سلام به نظر من گرامرش نسبت به دوره قبل سخت تر بود و مچنین لیسنینگش. اما passages راحت بودند. به جز چند تا از مکالمات دو تایی هیچی دیگش از کتاب کیت نبود
 4. S

  آزمون msrt نهم مرداد

بالا