نتایح جستجو

  1. N

    salam alan oni?????

    salam alan oni?????
  2. N

    قدرت لبخند

    لبخند زیباترین موهبت الهی است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده و زیباترین قدردانی هم نشاندن همیشگی ان روی لب است.:)
بالا