نتایح جستجو

  1. amir_ali

    بعد از خوردن گوشت کبابی گوسفندی دل درد میگیرم چرا؟؟

    چند روز خیلی بوبوست داشتم قرص گرفتم بهرت شدم الان کاملا مطمئنم از روده مه دقیقا زیر قفسه سینم نقطه مرکزی درد شدید داره درد هاشم ساعت ثابتی داره 6 غروب خیلی زیاد درد میگره و 5 صبح
  2. amir_ali

    بعد از خوردن گوشت کبابی گوسفندی دل درد میگیرم چرا؟؟

    احساس میکنم الان از روده مه - - - Updated - - - احساس میکنم الان از روده مه
بالا