vfarhadv
پسندها
0

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره
  • شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟

    طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟

    گویند کریم است و گنه میبخشد

    گیریم ببخشد ،زخجالت چه کنم؟
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
بالا