جایزه‌های اعطا شده به sony

sony هنوز هیچ گونه جایزه‌ای دریافت نکرده است.
بالا